IT-trøbbel for Skatteetaten

Skatteetaten selv sier seg fornøyd med sitt nye IT-system for moms, men Riksrevisjonen mener datasatsingen er en fiasko til en halv milliard kroner.

Skatteetaten selv sier seg fornøyd med sitt nye IT-system for moms, men Riksrevisjonen mener datasatsingen er en fiasko til en halv milliard kroner.

Skattedirektoratet har jobbet siden 1992 med å få på plass en nytt datasystem, MVA3, for å håndtere merverdiavgift. I år avsluttes prosjektet uten at det er fullført, skriver Dagens Næringsliv som kan fortelle at Riksrevisjonen nå rapporterer om saken til Stortinget.

Ifølge DN fikk skattemyndighetene store problemer med systemet i fjor høst på grunn av feil og mangler, blant annet var det ikke mulig å hente ut restanselister fra systemet. Dermed ble det nærmest umulig for skattefogdkontorene å inndrive ubetalt moms. Resultatet lot ikke vente på seg: Momsrestansene økte med en halv milliard kroner til 3,5 milliarder, og det oppsto store forsinkelser på skjønnsfastsettelser av moms, skriver avisen.

Ifølge Riksrevisjonen er det hittil brukt 470 millioner kroner på utviklingen av MVA3. Skattedirektoratets IT-direktør, Reidar Nybø, mener på sin side systemet har kostet 280 millioner kroner. Han er heller ikke enig i fiasko-stempelet Riksrevisjonen gir MVA3, og sier til DN at løsningen er "et av de mest moderne systemerne for forvaltning av merverdiavgift som finnes internasjonalt".

Til toppen