IT-Universitetet tilbyr hjelp til utviklere

Et eget nettverk fra IT-Universitetet i København tilbyr samarbeid med utviklere av programvare.

IT-Universitetet i København åpner nå for en ny IT-tankegang rundt programvarehjelp og utvikling.

Support til foreldede versjoner er dyrt for både produsenter og kunder. Produsenter tilbyr nye funksjoner som ikke alltid er så lett å følge opp og kunder får ofte problemer når de skal oppdatere sin programvare.

Nå åpner IT-Universitetet et nettverk som skal løse problemer som utviklere av programvare i dag møter.

Et nytt forskningsprosjekt fra IT-Universitetet i København, kalt ESP-projektet (Evolvable Software Products), vil nå forsøke å løse denne utfordringen. Parallelt med forskningsprosjektet har universitetet opprettet et åpent nettverk som er gratis for danske programvareprodusenter.

Nettverket skal samle utviklere av programvare til alle typer virksomheter, som ERP-systemer, bestillingssystemer og innholdssystemer («content management»).

Nettverket er åpent for programvareprodusenter og forskere fra IT-Universitetet. Nettverket tilbyr to former for aktiviteter: Henholdsvis for seminar og workshop, og for samarbeidsprosjekter, der man ønsker videreutviking og samarbeid.

Til toppen