BEDRIFTSTEKNOLOGI

IT-utvalg skal gå opp grensen

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius er i statsråd i dag oppnevnt som leder av et utvalg som skal kartlegge og analysere hvordan teletjenester, kringkasting og andre elektroniske informasjonstjenester utvikler seg.

Frode Eriksen
13. feb. 1998 - 15:37

Utvalget skal se på hvordan gjeldende regulering på kringkastings- og teleområdet er tilpasset denne utviklingen, og utvalget skal utarbeide konkrete forslag til framtidige reguleringer som kan sikre viktige samfunnsmessige interesser.

Opprettingen av utvalget har bakgrunn i en utvikling med stadig mer bruk av digitalteknikk innenfor kringkasting,

telekommunikasjoner og databehandling. Dette fører til en nedbryting av grensene mellom disse områdene. Når

disse grensene brytes ned, blir det så skapt grunnlag for samarbeid og tilbud av produkter og tjenester som

kombinerer lyd, tekst, data og bilde på tvers av tidligere atskilte områder og bransjer.

Det ble i sin tid tatt initiativ til utvalget fra daværende statsråd Benrik Rugaas, som for et år siden holdt sin IT-politiske redgjørelse for Stortinget. Blant annet regjerings- og statsrådskifte har ført til utsettelse av utvalget.

- Informasjons- og kommunikasjonsteknologiens raske utvikling skaper nye muligheter og nye utfordringer.

Regjeringen er opptatt av å ha en aktiv og framtidsrettet holdning til utviklingen. I forbindelse med at grensene

mellom kringkasting, telekommunikasjoner og databehandling er i rask omforming, er det også behov for å vurdere lover og regler på dette området i lys av utviklingen, sier samferdselsminister Odd Einar Dørum i kommentar i forbindelse med oppnevningen av utvalget.

På områder hvor utvalget finner det vil føre for langt å gå inn i konkrete vurderinger, kan utvalget nøye seg med å trekke opp prinsipielle linjer - for dermed å legge til rette for seinere utredning og oppfølging.

Utvalget har fått frist til 1. april 1999, og vil etter hvert få meg seg en referansegruppe bestående av 10-15 representanter fra berørte aktører i tele- og mediesektoren. Utvalget må forelegge viktige spørsmål for referansegruppen til kommentar og orientere denne om utredningsarbeidet underveis.

Følgende er oppnevnt som medlemmer av utvalget:

  • Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius, leder, Oslo
  • Professor Jon Bing, Oslo
  • Direktør Vigdis Moe Skarstein, Trondheim
  • Ekspedisjonssjef Helge Sønneland, Oslo
  • Spesialrådgiver Jens C. Koch, Arendal
  • Forskningssjef Hilde Lovett, Århus, Danmark

Jens C. Kock sier til digi.no at utvalget vil rapportere til Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet, og at utvalget etter all sannsynlighet vil møtes første gang i mars.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.