IT-verktøy for likestilling

Bedrifters årsberetninger skal redegjøre for likestillingsarbeidet. Et IT-verktøy kan hjelpe dem til å formidle sannheten.

Ved årsskiftet ble den norske likestillingsloven skjerpet. Bedrifter med lovpålagt plikt til å lage årsberetning, må legge inn avsnitt om hvorvidt de etterkommer loven i sin praktiske hverdag.

Siden yrkesvalg ofte gjenspeiler etablerte kjønnsrollemønstre, opplever mange årsberetningsskribenter at de prøver å sammenlikne epler og pærer, når oppgaven er å anslå i hvilken grad lønnsforskjellen mellom vaktmester og renholdsbetjent svarer til kravet om likestilling, eller om den er et uttrykk for ulovlig kjønnsdiskriminering.

Dette kan det bli slutt på, lover partner Odd T. Marvel hos bedriftsrådgiverne Hartmark Consulting. Han har laget et verktøy der stillinger vurderes gjennom opptil 200 spørsmål som besvares av et panel med en overordnet, en tillitsvalgt og tre andre ansatte, dog ikke personen som bekler stillingen.

Stillingsinnehaveren får derimot se panelets svar, og uttaler seg i etterkant. Spørsmålene skal få fram parametere som utdanning, erfaring, ledelse, ansvar, bruk av vurderingsevne, kommunikasjon, fysiske og mentale ferdigheter, med flere.

Verktøyet undergår pilottesting i regi av Barne- og familiedepartementet. Testingen ble innledet i 2002 med 15 bedrifter innen privat og offentlig virksomhet, og skal vare til 2005. Ifølge Newswire mener Voksenopplæringsinstituttet Vox at verktøyet har vært til hjelp ved sammenslåingen av tre ulike virksomheter, mens likestillingsombud Kristin Mile mener verktøyet gjør det lettere å få et lønnssystem som arbeidsgiver og arbeidstaker kan bli enige om.

Til toppen