IT-verktøy må knyttes opp mot strategi

IT-investeringer er alene ikke nok, men må knyttes opp mot arbeidsprosesser, mener moderniseringsminister Meyer.

IT-investeringer er alene ikke nok, men må knyttes opp mot arbeidsprosesser, mener moderniseringsminister Meyer.

Dataforeningen la i går fram undersøkelsen «IT i praksis» som er utført i samarbeid med Rambøll Management. Den kartlegger IT-utviklingen i Norges 500 største virksomheter innen privat og offentlig sektor, og deres strategiske utfordringer og gevinster knyttet til IT.

Undersøkelsen påviser at det er et stort uutnyttet rom for effektivisering og nye tjenester ved hjelp av IT, også i offentlig sektor. Hele 85 prosent av IT-ledere i offentlig sektor opplever at deres ledere mangler IT-kompetanse og er en bremsekloss for digital forvaltning.

Moderniseringsarbeidet kan dermed bli både langdrygt og tungt når toppledelsen i departement og etater ikke skjønner hvordan IT kan bidra til effektivisering og utvidelse av tjenestetilbudet.

- IT-verktøy alene er ikke nok, er moderniseringsminister Morten Andreas Meyers kommentar til undersøkelsen.

Undersøkelsen viser at de virksomheter som henter de største effektene fra IT-investeringer, er de som knytter IT-investeringer tett opp mot organisasjonsmessige endringer og nye arbeidsprosesser.

Meyer mener at effektiv utnyttelse av IT må få et digitalt lederskap. Det må lages en strategi med mål og tiltak som senere kan bevise at IT er et viktig verktøy for å sikre bedre dialog med innbyggerne.

Bedrifter som har lykkes har gjerne fått IT-initiativer fra sentralt hold, blant annet arbeidet med å få på plass en trygg elektronisk signatur.

Undersøkelsen avdekker at ønsket om den kommunale sjølråderetten til egne IT-systemer ikke lenger er like sterk.

73 prosent av IT-sjefene ønsker sentral styring og 90 prosent av kommuner og fylkeskommuner mener at det bør gjøres en større innsats for å få på plass standardisere løsninger og systemer.

- Norge har et alvorlig problem når de som skal ta beslutningene og føre nasjonen over fra digital forvaltning til digital service, mangler nødvendig basiskunnskap, sier leder for Den norske Dataforening, Kjell Rusti.

Til toppen