IT-veteran fronter norsk eksport

Norvald Heidel er ny administrerende direktør i Index Publishing som informerer utlandet om norske eksportbedrifter.

Norvald Heidel er ny administrerende direktør i Index Publishing som informerer utlandet om norske eksportbedrifter.

Norvald Marstrand Heidel er kjent fra elleve år innen IT, der han blant annet ledet den norske avdelingen av piratjegeren Business Software Alliance og programvaredistributøren Ravenholm. Heidel forlot IT-bransjen i våres for å importere fritidsbåter, og dukker nå opp som ny administrerende direktør i Index Publishing, et mediehus som informerer utlandet om norske eksportbedrifter.

Index Publishing er en knoppskyting fra Eksportrådets informasjonsavdeling og ble i 1996 etablert som eget aksjeselskap. Innovasjon Norge (der Eksportrådet befinner seg i dag) har fremdeles eierinteresser, men hovedaksjonær er Findexa.

Index Publishing utgir trykksaker i serien «Norway Exports», det elektroniske nyhetsbrevet Eksport Aktuelt, messeportalen.no som gir en oversikt over internasjonale fagmesser, og handelsportalen nortrade.com som synliggjør norske bedrifter på weben. Nortrade.com fungerer som det offisielle forretningsmiljøet for norske bedrifter som ønsker internasjonale kunder på Internett. Portalen har, til tross for beskjeden kjennskap i Norge, formidabelt besøk fra utlandet. I oktober inneværende år hadde portalen 130 000 unike brukere, hvorav 86 prosent kom fra utlandet.

På 1980-tallet var Heidel knyttet til Eksportrådet som eksportstipendiat. Han vender altså på en måte hjem.

Til toppen