IT viktigere for Norge enn olje

IT-bransjen betyr mer for Norge enn oljebransjen, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Men det knytter seg stor usikkerhet til tallene.

IT-bransjen betyr mer for Norge enn oljebransjen, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Men det knytter seg stor usikkerhet til tallene.

Statistisk Sentralbyrå har i alle år informert det norske folk om antall kilo sild som blir fisket og antall rørleggere i arbeid, men har manglet tall for den etter hvert svært omfattende it-bransjen. Nå har byrået analysert regnskapstallene fra 1997, men tar store forbehold, skriver Dagens Næringsliv.

IT-bransjen omsatte i 1997 for hele 159 milliarder kroner, mot oljebransjens 188 milliarder kroner, viser analysen fra Statistisk Sentralbyrå. En fallende oljepris i fjor skar oljebransjen ned til 159 milliarder kroner, mens it-bransjen gjorde et kraftig hopp. Derfor omsatte trolig it-bransjen for mer enn olje og gass-bransjen, som tradisjonelt anses som lokomotivet i norsk økonomi.

Men feilkildene i tallmateriale er store: Analysen bygger på tall fra innleverte regnskaper i Brønnøysund og gjør ikke noe forsøk på å veie opp for kjente feil. Blant annet er de store elektrokjedene som Elkjøp, noe som gjør at statistikken inneholder enorme mengder hvitevarer, TVer og stereoanlegg.

Av totaltallet på 158 milliarder, stod engros-handelen for 83 milliarder kroner, mens konsulentene omsatte for 21 milliarder og telebransjen for 37 milliarder kroner. Oppsiktvekkende nok er det konsulentene som tjener dårligst - de oppnådde i 1997 en margin på bare 2,6 prosent.

I tillegg rapporterer en rekke utenlandske selskaper som Microsoft av regnskapsmessige årsaker bare deler av sin omsetning til Brønnøysund, som trekker ned tallene.

Omsetningstallene fra 1997 viser at it-branjen sliter med svært lave marginer. Der et gjennomsnittlig norskt selskap tjente 8,30 pr. omsatte hundrelapp, satt it-bransjen igjen med 4,50 kroner, skriver Dagens Næringsliv. Men mye av dette skyldes trolig salget at selskaper som Elkjøp selger store volumer med lav avanse.

Til toppen