Italiensk tele-crescendo

Olivetti kom i helgen et steg nærmere et oppkjøp av Telecom Italia, etter at selskapet ikke klarte å skaffe tilstrekkelig med aksjonærstemmer for å avvise Olivettis tilbud.

Olivetti kom i helgen et steg nærmere et oppkjøp av Telecom Italia, etter at selskapet ikke klarte å skaffe tilstrekkelig med aksjonærstemmer for å avvise Olivettis tilbud.

Det betyr ikke at Olivetti er like ved å kjøpe Telecom Italia, men at mulighetene er større enn ventet i og med at budet fremdeles står ved lag.

Om minst 33,3 prosent av Telecom Italias eiere hadde møtt på generalforsamlingen og stemt mot et oppkjøp, ville Olivettis bud ikke lenger være gyldig. Denne strategien mislyktes ettersom bare 22 prosent av aksjene var representert. Dermed kunne ikke møtet avholdes i tråd med bestemmelsene i italienske børslover som sier at minst en tredel må møte.

Telecom Italia kan heller ikke legge inn et bud på Telecom Italia Mobile for å kjøpe de 40 prosent av aksjene selskapet allerede ikke eier, siden det ikke ble stemt over forslaget.

Ledelsen i Telecom Italia kunne ikke gjøre annet enn å kritisere italienske børslover, ifølge The Wall Street Journal. Teleselskapet har tidligere hatt 28 prosent oppmøte som det beste hittil, og mener det er umulig å få det tilstrekkelige antallet aksjeeiere med på et slikt møte.

Olivetti økte før påske sitt bud på Olivetti-aksjen til 11,5 euro i kontanter, aksjer og verdipapirer. Selskapet eier 0,37 prosent av Telecom Italia, som er fem ganger større enn Olivetti.

Resultatet etter helgens mislykkede generalforsamling kan få ledelsen i Telecom Italia til å vende seg til et annet stort internasjonalt teleselskap med tanke på et oppkjøp. Blant de som er nevnt er British Telecom som tidligere har sagt seg uinteressert i selskapet, eller SBC som er opptatt med sin egen fusjon med amerikanske Ameritech.

Telecom Italia har de siste årene mislyktes flere ganger i arbeidet med å etablere internasjonale forbindelser, først med AT&T, deretter med britiske Cable and Wireless.

Til toppen