Italiensk telekrig i ny fase

Telecom Italia vil forsøke å kjøpe opp de 40 prosent som selskapet ikke allerede eier i sitt eget datterselskap Telecom Italia Mobile. Oppkjøpet skal gjøre det vanskeligere for Olivetti å kjøpe det italienske teleselskapet.

Telecom Italia vil forsøke å kjøpe opp de 40 prosent som selskapet ikke allerede eier i sitt eget datterselskap Telecom Italia Mobile. Oppkjøpet skal gjøre det vanskeligere for Olivetti å kjøpe det italienske teleselskapet.

På et ekstraordinært styremøte lørdag bestemte Telecom Italia seg for å legge inn bud på 40 prosent av aksjene i Telecom Italia Mobile (TIM), der selskapet allerede eier 60 prosent. Et rent oppkjøp var å foretrekke fremfor å tilby aksjer i eget selskap for TIM-aksjene.

Selv om tiltaket kommer ene og alene for å unngå at Olivetti klarer å kjøpe de to fusjonerte selskapene når de utgjør en samlet blokk, er Telecom Italias argument at eierne vil tjene på at de to selskapene fusjonerer.

Telecom Italia tilbyr 6,84 euro per TIM-aksje eller 18 prosent over prisen da Milano-børsen stengte fredag.

På en generalforsamling i april vil Telecom-aksjonærene bli presentert for fusjonsforslaget og den planlagte finansieringen, foruten tidligere framsatte planer om å kjøpe tilbake aksjer i selskapet.

Til toppen