Italiensk teleselskap rømmer i dekning

Telecom Italia leter febrisk etter dekning etter Olivettis overraskende bud på selskapet. Nå vurderer Telecom-styret en fusjon med sin egen datter, mobilselskapet Telecom Italia Mobile, som den beste løsningen. Samtidig forbereder Olivetti et nytt bud.

Telecom Italia leter febrisk etter dekning etter Olivettis overraskende bud på selskapet. Nå vurderer Telecom-styret en fusjon med sin egen datter, mobilselskapet Telecom Italia Mobile, som den beste løsningen. Samtidig forbereder Olivetti et nytt bud.

Olivettis nye bud kommer dels fordi det opprinnelige er avvist av italienske børsmyndigheter, dels fordi prisen på Telecom Italia har økt betydelig de siste dagene. Onsdag sluttet Telecom Italia-aksjen på en pris over Olivetti-budet på 10 euro, mer presist 10,06 euro, en vekst som tilskrives forventningene om et høyere bud.

Telecom Italia, derimot, leter etter skjul så godt selskapet kan. Dette er imidlertid ikke lett for verdens sjette største teleoperatør. Telecom Italias toppsjef, Franco Bernabe, sier til The Wall Street Journal Europe at styret i selskapet nå vurderer en fusjon med datterselskapet Telecom Italia Mobile (TIM), om ikke annet for å øke aksjeverdien på selskapet såpass at Olivettis finansielle muskler ikke lenger strekker til for en fusjon.

For å oppklare saken overfor børsstyret i Milano har selskapet gjort det klart at en fusjon med TIM ikke er kommet lenger enn til tankestadiet. Italiensk lov hindrer selskaper som er presentert for et lovlig bud å gjøre defensive aksjoner som å fusjonere med andre selskap for øke verdien. Telecom Italia eier 60 prosent av aksjene i TIM, og styret møtes i dag for å diskutere saken. Ifølge The Wall Street Journal har Telecom Italia kjøpt seg opp i TIM de siste dagene til 65 prosent, og om så er tilfelle skal italienske børsmyndigheter varsles.

Onsdag steg TIM med 6 prosent til 6,528 euro, mens Olivetti steg 1,2 prosent til 2,942 euro.

De ansatte i selskapet har også kommet på banen, og for dem virker en fusjon - uansett med hvilket selskap - like lite forlokkende, siden ingen tror på at alle de 126.000 ansatte i selskapet får beholde jobbene etter en fusjon.

Til toppen