Itegra både stoppet og kjøpte opp Cinet

Itegra-sjef Ole Vinje kjøpte i dag opp restene av PC-produsenten Cinet - etter at han selv stoppet selskapet.

Itegra-sjef Ole Vinje kjøpte i dag opp restene av PC-produsenten Cinet - etter at han selv stoppet selskapet.

Sandefjord-selskapet Itegra, eid av Torp Computing Group, forteller i dag gjennom en pressemelding at selskapet har kjøpt opp restene av PC-produsenten Cinet. Det er ikke helt tilfeldig, Itegra kjenner Cinet svært godt.

Itegra er en stor distributør av PC-komponenter og digi.no kan avsløre at det var Itegra som selv stoppet Cinet.

    Les også:

Både bobestyrer Ivar Strømsjordet og Cinet-sjef Roald Sannæs bekrefter overfor digi.no at Itegra var største leverandør til Cinet og hadde på grunn av Cinets langvarige svake resultater allerede i mars i år fått pant i både Cinets varelager og fordringer.

20. august tiltrer - som det heter på juss-språket - Itegra pantet og fryser dermed varelageret samtidig som de overtar alt som kommer inn fra Cinets kunder.

- Det var styret som formelt slo Cinet konkurs, men når man innløser pantet, stiller man selskapet sjakk matt, sier den nå arbeidsledige Cinet-sjefen til digi.no.

Ifølge Sannæs var kravet Itegra hadde ganske beskjedent - 2,5 millioner kroner. Dette hevder Itegra-sjef Ole Vinje er feil - kravet var på nærmere 6 millioner kroner.

- Etter hva jeg forstår var det ikke noe akutt som skjedde i selskapet, men resultatene var dårlig og itegra gjorde vel dette for å sikre seg, sier Strømsjordet til digi.no.

Men han understreker at Itegra kjøpte rettighetene til navnet, den ene produksjonslinjen og staben etter en budrunde der det var flere interessenter.

Bobestyreren har ikke oversikt over de totalte kravene og eventuelle tapene konkursen påfører Itegra og andre kreditorer.

- Det var ingen andre store kreditorer, sier Sannæs til digi.no. Tiltredelsen av pantet kom helt overraskende på oss, Itegra hadde jo fullt innsyn i driften av Cinet og det hadde ikke skjedd noe spesielt.

Tvert imot, mener den tidligere Cinet-sjefen:

- Utviklingen var positiv med stigende omsetning og vi sa til Itegra at de ville få mer dersom de var med oss videre, sier Sannæs til digi.no.

Dette bestrider Itegra-sjef Vinje sterkt.

- Vi inngikk avtale om pant mot videre leveranse i mars i år - mot fullt innsyn i økonomien. Cinets omsetning vokste utover våren, men utover sommeren stoppet Cinet å betale mange av sine regninger. I juli hadde det bygget seg opp en restanse på over tre millioner kroner, men da var vi midt i sommerferien, forteller Itegra-sjefen til digi.no

- Da vi kom tilbake fra sommerferie, hadde ikke situasjonen forbedret seg og vi hadde to møter i begynnelsen av august med Cinet. Der stilte vi krav om at eierne garanterte for den oppbygde restansen på tre millioner kroner. Det sa eierne nei til og da tiltrådte vi pantet for å sikre våre krav, forklarer Vinje.

Vinje mener Cinets kollaps er en beklagelig konsekvens av den svake utviklingen i IT-bransjen de siste årene.

- Dette er tøffe tider og mange selskaper som lenge har slitt lenge, bukker nå under, sier Vinje til digi.no. Ved å starte opp produksjonen selv, kutter vi ett ledd ved at vi blir både komponent-distributør og maskinprodusent. Vi skal ikke selge maskiner direkte, salget skal skje gjennom våre forhandlere.

Av de 32 ansatte hos Cinet i Drammen, er det 4-5 ansatte som har fått tilbud om fortsatt jobb i Itegra.

Lederen for det nye Itegras PC-satsning er ironisk nok Hugo Rask-Jensen, som startet Rec Computing, selskapet som etterhvert ble til Cinet. Rask-Jensen forlot Cinet i fjor.

Til toppen