Itera ser bedring, men fortsatt i minus

Konsulentselskapet Itera sliter fortsatt med underskudd, men regnskapene bedrer seg. Fjerde kvartal endte med et lite driftsoverskudd etter en omstetning på nesten 60 millioner kroner. Men av- og nedskrivninger på 4,1 millioner kroner fører til et resultat før skatt på -2,2 millioner kroner.

Total for året ender det med et minus på 13,5 millioner kroner, noe som dog er en bedring fra fjorårets underskudd på - 56,8 millioner kroner.

Itegrea påpeker at de som mange andre merker at totalmarkedet og da kanskje første konsulentmarkedet generelt har snudd fra forsiktighet til økt optimisme.

Selskapet påpeker også at selskapet nå har positiv kontantstrøm, økte timepriser og høyere omsetning per ansatt.

Selskapets langsiktige finansielle mål om en organisk vekst raskere enn markedet og et driftsresultat før avskrivninger på 15-20% står ved lag.

Til toppen