Itera tilbake med lønnsom vekst

Konsulentkonsernet melder om kraftig økt omsetning og overskudd.

Itera tilbake med lønnsom vekst
Itera mener at den pågående omsetningsveksten vil fortsette, og at underskuddet i fjorårets regnskap ikke vil gjenta seg.

Etter to kvartaler med underskudd, er konsulentkonsernet Itera igjen lønnsomt, samtidig som omsetningen øker kraftig.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor øker omsetningen i årets første kvartal med 19 prosent til 119 millioner kroner. Driftsresultatet (EBIT) øker med 43 prosent til 5,0 millioner kroner. Nettoresultat før skatt er 4,8 millioner kroner, mot 3,6 millioner for et år siden. Tallet på ansatte er 453, 16 prosent mer enn for et år siden.

De to tapskvartalene i 2011 medførte at hele året ble gjort opp med et nettoresultat før skatt på minus 2,2 millioner kroner.

Administrerende direktør Arne Mjøs smiler igjen.
Administrerende direktør Arne Mjøs smiler igjen. Bilde: Itera

Itera konstaterer at de nå er tilbake med lønnsom vekst. De forklarer det med god etterspørsel i alle nordiske markeder, med mer intense leveranser, særlig til de største kundene, og med at interne justeringer i fjerde kvartal har slått an.

Selskapet mener ny teknologi og nye løsninger etterspørres i de fleste segmentene, og at mange bedrifter er villige til å investere i fornyelse. De er spesielt høy vekst innen tjenestedesign, selvbetjente løsninger, samhandling, forretningsanalyse og beslutningsstøtte, samt sosial medier. Tjenesteutsetting («outsourcing») velges kurant med tanke på å redusere kostnader og for å få tilgang til kompetanse, og det er økende interesse i tjenester fra nettskyen.

Itera sier de satser på et nordisk marked, spesielt blant store bedrifter, og at de prioriterer verdi framfor volum. De utvikler nye tjenester, blant annet «TaaS», «testing as a service».

Les mer om: