Iterateds Q1: Grisedårlig fra Bacon

Med en omsetning på 281.000 dollar og et underskudd på 2,8 millioner dollar var det lite å glede seg over da Iterated la fram kvartalstallene torsdag. - Våre prognoser er forskjøvet et kvartal, sier CEO John Bacon som legger mye av skylden for det svake resultatet på Asia-krisen.

Med en omsetning på 281.000 dollar og et underskudd på 2,8 millioner dollar var det lite å glede seg over da Iterated la fram kvartalstallene torsdag. - Våre prognoser er forskjøvet et kvartal, sier CEO John Bacon som legger mye av skylden for det svake resultatet på Asia-krisen.

Pengene renner ut av Iterated Systems. Selskapet tapte i første kvartal i år 3 millioner dollar, og omsetningen i kvartalet endte på stakkarslige 280.000 dollar. Sammenlignet med første kvartal i 1997, er dette en betraktelig forverring; da tapte selskapet "bare" 1,4 millioner dollar, av en omsetning på 3 millioner dollar. Mye av den svake utviklingen skyldes at selskapets avtale med MCI gikk ut før jul, men selskapet hadde likevel håpet på bedre utvikling i tredje kvartal.

- Våre prognoser for året er forskjøvet ett kvartal, vi er like optimistiske nå som vi var forrige kvartal, sier CEO i Iterated Systems, John Bacon, til digi.no. Han ilegger Asia krisen mye av skylden for den dårlige utviklingen.

- Vi hadde flere opplegg på gang med kameraprodusenter i Asia, men på grunn av den økonomiske situasjonen i regionen har vi ikke nådd våre målsetninger i dette markedet, sier Bacon.

- Tatt i betraktning det du sier om at prognosene bare er forskjøvet, betyr dette at kontraktene i Asia bare er forsinket?

- Kontraktene er ikke kansellert, men bare lagt på is, sier Bacon som i sine nye prognoser for neste 12 måneders periode har lagt inn de samme 7 millioner dollar i omsetning som var tilfellet i den gamle prognosen for 1998. I 1998 har Iterated justert ned forventningen til 5 millioner dollar, og ifølge Bacon vil selskapet gå med underskudd i inneværende år.

Til tross for den svake utviklingen i selskapet lover ledelsen i Iterated å gjennomføre de annonserte tilbakekjøpene av aksjer.

- Kvartalet har ikke påvirket våre incentiver til å kjøpe tilbake aksjene og vil bli iverksatt når vi nå har adgang til dette, sier CFO, Haines Hargrett, til digi.no.

Styreformann i Iterated Systems, Aasmund Sløgedal i Mosvold Farsund, representerer største aksjonær og har så langt ingen grunn til å være fornøyd selskapet, men som den øvrige ledelsen er han fortsatt optimist.

- Vi er klar over at investeringer i slike selskaper innebærer en viss risiko. For Iterateds del dreier det svake resultatet seg om en forskyvning framfor en forringelse av inntektsgrunnlaget, sier Sløgedal til digi.no.

Forsvarskontrakt

Mens Iterateds fokus er mot internett- og pre-pressbransjen stammer de 280.000 dollar som selskapet hadde i inntekter i tredje kvartal i sin helhet fra en forsvarskontrakt. Sløgedal sier til digi.no at samarbeidet med det amerikanske forsvaret er et forretningsområdet som kan gi betydelige inntekter i framtida, mens Bacon legger mindre vekt på dette og sier at fokus fortsatt er mot førstnevnte forretningsområder.

Utdrag fra kvartalstallene. I tusen dollar.

Q1 98 Q1 97
Omsetning 280 3.028
Driftsresultat (3.037) (1.428)
Resultat (2.811) (1.408)

Digi.no gjør oppmerksom på at Mosvold-Farsund er medeier i Internett Kanal 1 som er utgiver av digi.no.

Til toppen