JUSS OG SAMFUNN

ITU krever IKT inn i klimaavtalen

IKT er nøkkelen til å redusere klimautslipp, noe utkastet til København-avtale overser helt.

30. okt. 2009 - 10:13

Neste uke avholder FNs arbeidsgruppe for Kyoto-protokollen en internasjonal konferanse om klimaendringer i Barcelona, i forkant av det internasjonale toppmøtet i København i desember.

Den internasjonale teleunionen ITU har signalisert at de vil legge fram krav om at informasjons- og kommunikasjonsteknologi framheves som kritisk viktige for å løse utfordringer knyttet til klimaendringer.

ITU slår alarm, fordi selv om tallet på IKT-brukere globalt er tredoblet siden Kyoto-protokollen ble vedtatt i desember 1997, er det stadig ingen omtale av IKT i det nyeste utkastet til København-avtalen.

– Spesifikk omtale av IKTs kritiske rolle i utkastet til København-avtalen vil bidra til å forplikte politikere verden over til å søke tekniske løsninger for å redusere klimautslipp, heter det i notatet fra ITU.

ITU peker på rapporten Smart 2020 fra klimagruppen til GeSI (Global e-Sustainability Initiativ), et globalt initiativ for bærekraftig IKT, som viser hvordan effektiv bruk av IKT kan redusere globale klimautslipp med 15 prosent i 2020. Denne reduksjonen tilsvarer fem ganger de samlede utslippene fra hele IKT-sektoren.

GeSI, der ITU er bidragsyter, anslår at de reduserte utslippene vil samtidig redusere de globale energikostnadene med over 500 milliarder euro.

Teknologisk fornyelse har gjennom historien gitt mange uforutsette miljøødeleggelser. ITU mener det nå er nødvendig å pensle den teknologiske fornyelsen inn på nye felter, med tanke på reduserte utslipp fra all næringer, og med tanke på å bekjempe virkningen av klimaendringer gjennom nøyaktig overvåking og nøye planlagt katastrofeberedskap.

– ITU støtter synspunktet at vellykkede strategier krever grunnleggende og radikale endringer, heller enn trinnvise endringer innenfor rammen av «business as usual». IKT er det eneste verktøyet med tilstrekkelig kraft til å ta brodden av våre nåværende klimafiendtlige strategier, og erstatte dem med nye paradigmer som kan sikre virkelig forandring, heter det i notatet til ITU.

ITU trekker fram blant annet disse momentene:

  • IKT leder an i en grønn revolusjon, med elementer som intelligente strømnett, energieffektive datasentraler, fjernarbeid, intelligent biler, intelligente bygg og energieffektive arbeidsmiljøer
  • Den nye ITU-standardiserte mobilladeren halverer strømforbruket under tomgang, avskaffer 51 000 tonn overflødige ladere, og kutter klimagassutslipp med 13,6 millioner tonn i året.
  • Utredninger viser at 20 prosent kutt i forretningsreiser i EUs medlemsland, for eksempel gjennom videokonferanser, kan gi 22 millioner tonn i reduserte CO2-utslipp.
  • Fjernarbeid kan redusere CO2-utslipp med mellom ett og tre tonn per år per fjernarbeider.
  • «Dematerialisering» – å erstatte fysiske varer som DVD-er og papiraviser med digitale filer – gir betydelig miljøgevinst i produksjon og transport. ITU har selv gått over til digital distribusjon av saksdokumenter, og redusert de relaterte klimautslippene med mer enn 98 prosent.
  • IT-baserte systemer med RFID, GPS og liknende kan gjøre kollektiv transport kjappere og mer bekvemt.
  • IKT er nøkkelen til effektive overvåking og varsling i land som er mest utsatt for klimaendringer
  • Overgang til digital tv og digital radio reduserer energiforbruket til kringkastingsantenner med nesten 90 prosent.
  • Den kraftige utbyggingen av mobilnettet og økningen av mobilbruken verden over medfører ingen økning i relaterte utslipp, på grunn av bedre teknologi i både telefoner og annet utstyr.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.