ITU og WHO sammen om mobil plan

Bruker mobilteknologi i kampen mot ikke-smittsomme sykdommer.

ITU og WHO sammen om mobil plan
m-Health Initiative ble presentert og diskutert på ITU Telecom World i Dubai, av (fra venstre) Dr Oliver Harrison, Health Authority, Abu Dhabi, UAE; Dr Oleg Chestnov, Assistant Director-General, Noncommunicable Diseases and Mental Health (NMH), World Health Organization (WHO); Dr Yury Grin, Deputy to the Director, Telecommunication Development Bureau (BDT), International Telecommunication Union (ITU); Dr Daisy Corrales-Diaz, Minister of Health, Costa Rica; og Nick Hall, National Health Service (NHS), Storbritannia. Bilde: ITU

Verdens helseorganisasjon WHO og Den internasjonale teleunion ITU – begge medlemmer av FN-familien av internasjonale organisasjoner – har kunngjort samarbeidet «m-Health Initiative».

Målet med initiativet er å ta i bruk mobilteknologi, særlig tekstmeldinger og applikasjoner, i kampen mot ikke-smittsomme sykdommer som diabetes, kreft, hjerte- og karsykdommer og kroniske luftveislidelser.

Ifølge WHO står ikke-smittsomme sykdommer for rundt en tredel av alle tapte leveår i verden. Organisasjonen prioriterer forebygging: Sykdommene har ofte et kronisk forløp, og krever langsiktig oppfølging og behandling.

I begrunnelsen for m-Health Initiative heter det at ikke-smittsomme sykdommer globalt står for 36 millioner dødsfall i året – av til sammen 57 millioner – hvorav 14 millioner hos folk i alderen 30 til 70 år. Målet for initiativet er å redde liv, avverge sykdom og arbeidsuførhet, og redusere kostnadene til behandling. Tiltakene skal fokusere på risikofaktorer som tobakk, usunt kosthold, fysisk inaktivitet og alkohol.

Initiativet lanseres og diskuteres på ITUs globale samling av telemyndigheter og teleaktører, Telecom World 2012 i Dubai. Det skal knyttes til pågående prosjekter samt eksisterende helsesystemer og plattformer, og vil kreve partnerskap mellom myndigheter, frivillige organisasjoner og privatsektor.

Et eksempel på eksisterende prosjekter i WHO-regi er «Global Adult Tobacco Surveillance» der mobiltelefoner brukes til å fange opp data om bruk av tobakk i 17 land med over halve verdens befolkning. Det tas sikte på å utvide dette med mobilbaserte verktøy for røykavvenning og overgang til sunnere livsstil.

m-Health Initiative skal i første omgang kjøres over fire år.

Les mer om: