ITworks defineres ut av Telenor

I det nyorganiserte Telenor ligger ITworks utenfor organisasjonen og blir definert som et relatert område og trolig børsnotert. Alle andre relaterte områder i Telenor er allerede på børs, eller er varslet skal bli det. Tormod Hermansen vil dessuten at virksomheten mot private og bedrifter skal skilles bedre.

Telenor vil skille bedre mellom privatmarkedet og bedriftsmarkedet, og deler derfor inn virksomheten på en annen måte enn før. Dessuten opprettes Telenor Telecom som en ren grosisst og operatørvirksomhet.

Det eneste forretningsområdet som står uforandret er mobilvirksomheten, som fremdeles opererer med sin norske og utenlandske virksomhet.

"For kundene blir den mest synlige effekten av reorganiseringen en større grad av helhetstenkning og produktsamordning med utgangspunkt i kundenes behov for kommunikasjonstjenester", mener Telenor, og skriver i en pressemelding at alle de fire områdene skal drive virksomhet i Norge og i utlandet.

I den nye organisasjonen ligger Teleservice, Satellitte Mobile og Satellitte Networks utenfor de fire nye forretningsområdene. Men selskapene defineres heller ikke - som ITworks - som relatert område. De tre virksomhetene legges inn under Telenor ASA.

På personsiden er det verdt å merke seg at mens Arve Johansen fortsatt leder mobilsatsingen, og Jan Edvard Thygesen skal lede nettdelen av Telenor, så skjer det store endringer på privat og bedriftsdelen av Telenor.

Internettsjef Morten Lundal, som har vært med å bygge opp Nextra som et europeisk Internett-selskap, blir nå leder av hele bedriftsområdet, inkludert Nextra, russiske CominCom og svenske Telenordia. Bredbåndssjef Stig Eide Sivertsen skal heretter lede "Telenor Privat". Her legger Telenor også ADSL til sluttbrukere og all sin innholdssatsing.

Telenor vil heretter bestå av følgende fire områder:

Telenor Kommunikasjon for private hjem
Her samles alle Telenors salgs-, markeds- og andre kunderelaterte aktiviteter mot privatmarkedet innenfor områdene fasttelefoni, Internett (inkludert produktansvaret for ADSL til sluttkundene) samt TV- og innholdstjenester.
Leder av forretningsområdet er Stig Eide Sivertsen.

Telenor Business Solutions
Her samles Telenors virksomhet mot bedriftsmarkedet. Det inkluderer dagens Business Solutions, Nextra, datatjenestene, samt de salgs- og markedsressursene i Telecom Solutions som i dag arbeider mot bedriftsmarkedet. CominCom og Telenordia skal også overføres hit.
Leder for forretningsområdet er Morten Lundal.

Telenor Telecom
Forretningsområdet får ansvaret for operatør- og grossistmarkedet. Fokus skal rettes mot kostnadseffektiv produksjon av basistjenestene innen fasttelefoni og grossistsalg av kapasitet, transport og aksess. Telenor Telecom skal etter organisasjonsendringene fortsatt ha et gjennomgående ansvar for produktet basis telefoni (PSTN og ISDN) og dermed også ansvaret for markedsposisjonen, og lønnsomheten for produktet.
Leder av forretnings-området er Jan Edvard Thygesen.

Telenor Mobile
Dette forretningsområdet videreføres slik det er i dag, med ansvar et for mobilvirksomheten i Norge og utlandet.
Leder av forretningsområdet er Arve Johansen.

Fra tredje kvartal får organisasjonsendringen også regnskapsmessig betydning.

Til toppen