IVS: - HP vant med en margin på 2,8 prosentpoeng

Hewlett-Packard, med Carly Fiorina (bildet) i spissen, sier nå at 45 millioner aksjonærstemmer - det vil si en flertallsmargin på 2,8 prosentpoeng - har stemt ja til oppkjøpet av Compaq.

Fremdeles omtaler Hewlett-Packard opptellingen som "foreløpig", men toppsjef Carly Fiorina legger likevel opp løpet for en fullføring av Compaq-fusjonen tidlig i mai.

Dersom resultatet skulle stå seg, noe de fleste tror, er det ventet at HP-arving Walter Hewlett vil be om enda en rettslig vurdering av saken. Juridiske eksperter Wall Street Journal har snakket med, holder det imidlertid som "lite sannsynlig" at opptellingsresultatet på noen måte vil bli "reversert".

Den første prøveballongen på hvorvidt resultatet blir stående er neste ukes tredagers rettssak i Delaware Chancery Court, der Walter Hewlett vil søke å bevise at storaksjonær Deutsche Bank endret stemmegivningen på 17 millioner av bankens totalt 25 millioner HP-aksjer til et ja til fusjonen, etter først å ha blitt utsatt for utilbørlig press fra HP-ledelsen.

17 millioner aksjer er godt under seiersmarginen som HP nå skal ha, men Walter Hewlett søker å ugyldiggjøre mer enn de 17 millioner aksjene, siden søksmålet hevder at HP overfor flere andre aksjonærer har "fordreid sannheten hva integrasjonsprosessen med Compaq angår".

Den foreløpige stemmeopptellingen, utført av det uavhengige selskapet IVS Associates, konkluderer med at 837,9 millioner av de stemmeberettigede aksjene sier ja til oppkjøpet, mot 792,6 millioner nei-stemmer.

HP-aksjen steg fem cents til ny notering på 18,65 dollar i etter børs-handelen i New York da det foreløpige opptelingsresultatet ble kjent.

Til toppen