J# beta offisielt tilgjengelig fra Microsoft

Microsoft har gjort sitt nye Java-verktøy Visual J#.NET offisielt tilgjengelig for nedlasting. Det presiserer at produktet retter seg utelukkende mot .Net-plattformen.

Visual J#.NET beskrives som "utviklingsverktøyet for Java-språk-utviklere som ønsker å lage applikasjoner og tjenester til Microsofts .Net-rammeverk." Microsoft betrakter Java som et programmeringsspråk, mens Sun ser på Java som en alternativ plattform til Windows.

Utviklere som har kontaktet digi.no etter at J#-prosjektet ble kjent, peker på at det svarer til Microsofts løfte om en oppgradering av Visual J++. På den andre siden ble det uttalt ved presentasjonen av Visual Studio.Net i Redmond i fjor, at Microsoft ikke selv ville lage noen Java for .Net.

Nøkkelegenskapene til Visual J#.NET er ifølge Microsoft integrering i utviklerpakken Visual Studio.NET, full integrering i .NET-rammeverket med blant annet støtte til XML-baserte web-tjenester og integrering mot kode i andre språk, og oppgraderingsverktøy for applikasjoner utviklet med Visual J++, Microsofts forrige Java-verktøy.

Microsoft presiserer at verktøyet ikke på noen måte er anbefalt av Sun.

I en uttalelse til det britiske magasinet The Register sier Sun at J# ikke er noe annet enn den JUMP-programvaren som ble forespeilet i januar etter forliket i Suns søksmål mot Microsoft. Sun ber Microsoft kutte ut tullet og heller ta fullt ut del i Java-fellesskap på linje med alle andre.

Til toppen