J.D. Edwards leverer kundehåndtering på Linux

J.D. Edwards samarbeider med IBM om å levere en komplett pakke med Linux-kundehåndtering på store Intel-servere.

Nyheten ble kunngjort på J.D. Edwards & Companys store brukerkonferanse Focus 2002 som ble avsluttet i går, med stort fokus på den kombinerte CEO, president og styreformann Bob Dutkowski (bildet).

J.D. Edwards er kjent for sine enorme bedriftsforvaltningssystemer, beregnet på organisasjoner med en omsetning på minst 50 millioner dollar, helst innen olje, bygg og finans. Kundehåndteringssystemet, som gir enhetlig innsyn i enhver kunde uten å duplisere data fra andre systemer, er det første selskapet tilbyr under Linux.

Applikasjonen skal tilbys som pakkeløsning, der det også inngår IBMs database DB2 og WebSphere applikasjonsserver, samt servere fra IBMs Intel-baserte xSeries. Installasjon og tilrettelegging ordnes i et samarbeid mellom IBM Global Services og J.D. Edwards Consulting Services, og det garanteres full service og support for hele pakken, maskinvare inkludert. Også markedsføringen skal skje i fellesskap. Linux-CRM-applikasjonen til J.D. Edwards får status som "IBM preferred CRM application for Linux in financial services".

De første installasjonene vil foregå med SuSEs Linux-variant. Ifølge J.D. Edwards vil man velge Linux-distribusjon etter det kunden selv ønsker.

Til toppen