J.D. Edwards retter to søksmål mot Oracle

J.D. Edwards mener Oracle ødelegger selskapets framtid. Det anklager Larry Ellison for lovbrudd og krever 1,7 milliarder dollar i erstatning.

Det blir stadig hardere tak i kampene rundt den uunngåelige konsolideringen innen markedet for bedriftsapplikasjoner. I går avviste styret i PeopleSoft formelt budet fra Oracle om å kjøpe selskapet. Så tok J.D. Edwards, selskapet som for halvannen uke siden sa ja til å la seg kjøpe av PeopleSoft for 1,7 milliarder dollar, selv skrittet som den vordende mor vegret seg for, i form av et dobbelt søksmål mot den felles fienden.

    Les også:

Det ene søksmålet fra J.D. Edwards er anlagt i delstaten Colorado der selskapet har sitt hovedkvarter. Det er rettet mot Oracle og omfatter to krav, først 1,7 milliarder dollar i kompensasjon fordi man antar at Oracles bud på PeopleSoft innebærer at PeopleSoft ikke vil kjøpe J.D. Edwards – en antakelse Oracle på ingen måte har prøvd å avkrefte – dernest et uspesifisert beløp som straff. Oracle anklages for "på krenkende vis" å ha blandet seg inn i fusjonsprosessen mellom J.D. Edwards og PeopleSoft.

Det andre søksmålet er anlagt i Oracles hjemstat California, og er rettet mot Oracle og to av selskapets sjefer, Larry Ellison og hans nestkommanderende Chuck Phillips. Målet med dette søksmålet er en rettslig kjennelse som skal hindre Oracle fra å gå videre med det fiendtlige oppkjøpet av PeopleSoft. Det hevder at Ellison og Phillips har handlet i strid med lovverket og med reglene for korrekt forretningsskikk.

Ledelsen i J.D. Edwards anklager Oracle for utelukkende å ha til hensikt å ødelegge for fusjonen mellom J.D. Edwards og PeopleSoft, og derigjennom skade ikke bare deres kunder, men hele teknologisektoren. Oracles framgangsmåte stemples som "arrogant, ulovlig og ødeleggende".

I en kort erklæring sier Oracle at søksmålene ikke har noe grunnlag overhodet, og at PeopleSoft og J.D. Edwards foretrekker en juridisk strid framfor å la aksjonærene bestemme.

I sin begrunnelse for å avvise budet fra Oracle, viste styret i PeopleSoft også til argumenter knyttet til monopollovgivningen. Poenget her er at i markedet for bedriftsapplikasjoner er SAP den suverene markedslederen, mens Oracle og PeopleSoft noteres på henholdsvis andre og tredje plass. Det er praksis i USA at myndighetene ikke tillater nummer to og nummer tre å slå seg sammen, selv i tilfeller der det kombinerte selskapet, som i dette tilfellet, ikke går forbi markedslederen. Oracles motargument er at markedet er i ferd med å endres dramatisk fordi en ny og svært spesiell aktør, Microsoft, har kunngjort sin inntreden gjennom sine oppkjøp av Great Plains og Navision for til sammen 2,4 milliarder dollar, og etableringen av Microsoft Business Solutions. Det skal også være presedens for at myndighetene har vist til tilsvarende momenter for å godkjenne fusjon mellom nummer to og nummer tre, og observatører mener teknologimarkedenes stadig skiftende mønstre øker sannsynligheten at et eventuelt Oracle-oppkjøp av PeopleSoft vil bli godkjent.

Les mer om: