JUSS OG SAMFUNN

Ja, svenskene kan overvåke oss

Myndighetene bekrefter nå at den svenske FRA-loven får konsekvenser for nordmenns personvern.

8. des. 2008 - 11:52

Norske myndigheter har nå utredet hvilke konsekvenser den svenske spionloven, også kjent som signalspaningsloven eller FRA-loven, vil få for norske interesser.

Samferdselsministeren, fornyingsministeren, Post- og teletilsynet og Datatilsynet la i dag frem to rapporter som viser lovens konsekvenser for Norge.

Rapportene slår fast at stort sett all internettrafikk inn og ut av Norge i dag rutes gjennom Sverige, og at vårt naboland dermed (i teorien) kan overvåke det meste av vår kommunikasjon med resten av verden.

Det er imidlertid uklart hva som er vilkår for slik overvåking, og hvilket omfang den vil ha.

- Disse to rapportene gir nyttig kunnskap om den svenske FRA-lovens betydning for registrering av elektronisk innhold som krysser svenskegrensen. Våre departementer vil nå gå grundig igjennom rapporten fra Post- og teletilsynet og Datatilsynet, og vil ta med redegjørelsene og vurderingene i den videre behandlingen av saken. Vi er svært opptatt av at hensynet til personvern blir ivaretatt også når folk bruker elektronisk kommunikasjon, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete og fornyingsminister Heidi Grande Røys.

IKT-Norge har tidligere advart om at konsekvensene av denne nye svenske loven kunne være svært dramatiske for Norge både sikkerhetspolitisk og økonomisk.

- Vi ser stadig flere eksempler på overvåkning av internett, EUs datalagringsdirektiv er kanskje det mest omfattende. Denne utviklingen er etter vår mening med på å true hele den tillitsmodellen internett er bygget på, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

Nå mener Bjercke at myndighetene raskt må vurdere hvordan norske interesser kan sikres når den nye loven trår i kraft 1. januar neste år.

Samtidig anbefaler IKT-Norge bruk av krypteringsteknologi, mulige alternative infrastrukturer som kan knytte Norge til internett via andre land og eventuelt en nasjonal oppfordring om å flytte norske datalagre ut av Sverige.

- Norske myndigheter bør også raskt få i stand en dialog med svenskene om hvordan denne pikante sikkerhetsutfordringen kan løses, uttaler organisasjonen.

Myndighetene understreker at det til tross for utredningene fortsatt er noen uavklarte spørsmål.

Samferdselsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet vil derfor følge opp saken videre og vil vurdere behovet for kontakt med svenske myndigheter.

Rapportene om den svenske FRA-loven (Lov om signalstyring i forsvarsetteretningsvirksomhet, FRA er Forsvarets Radioanstalt) – se departementenes nettsider:

Rapporter om den svenske FRA-loven

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.