Jagland til topprolle for Internett

Skal bestemme hvordan Internett bør forvaltes.

Jagland til topprolle for Internett
Thorbjørn Jagland skal være med på å trekke opp prinsipper og overgangsordninger for en framtidig global forvaltning av Internett. Bilde: Øistein Norum Monsen / Dagbladet / ALL OVER PRESS

I en pressemelding fra Icann, en amerikansk-registrert ideell organisasjon med det øverste tekniske ansvaret for at Internett fungerer, heter det at det er dannet et eget panel som skal lage en innstilling om Internettets framtid.

Panelet skal ledes av Toomas Ilves, president i Estland. Nestleder er Vint Cerf, internasjonalt kjent for sin avgjørende rolle i internettets opprettelse og utvikling.

Blant medlemmene er en norsk politiker i utlendighet, Thorbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet.

Medlemmene i panelet er valgt ut med tanke på å gjøre panelet så representativt som mulig hovedkategoriene av internettets interessenter. Kategoriene oppgis å være regjeringer, det sivile samfunn, privat sektor, det globale teknologifellesskapet, og internasjonale organisasjoner.

Valget av Ilves er symboltungt: Estland har markert seg med synspunkter om at Internett skal være åpent, sikkert og tilgjengelig for alle. Estland er kjent for sine digitale tjenester i offentlig regi, og ble offer for omfattende kyberangrep i 2007 (se Slik angrep kyberkrigerne Estland).

Cerf er kjent for sitt konsekvente forsvar av de samme prinsippene gjennom mange tiår.

Valget av Jagland begrunnes med hans stilling i Europarådet og Stortingets Nobel-komité, samt hans tidligere verv som norsk statsminister.

I pressemeldingen beskriver Icann seg selv som «katalysator» for paneler. Icanns administrerende direktør Fadi Chehade, også kjent som gründer i RosettaNet, er medlem av panelet.

Sannsynligvis er grunnarbeidet bak opprettelsen av panelet fullført på samlingen til Internet Governance Forum på Bali 22. til 25. oktober.

Opprettelsen av panelet følger opp den såkalte Montevideo-konferansen 7. oktober, der nøkkelorganisasjonene som koordinerer internettets globale teknologiinfrastruktur – W3C, IETF, IAB (Internet Architecture Board), ISOC (Internet Society) samt de kontinentale registrarene ARIN (USA), AFRINIC (Afrika), APNIC (Asia og Stillehavet), LACNIC (Latin Amerika) og RIPE NCC (Europa) – fastslo at på nett må alle land stilles likt.

Erklæringen krever fortgang i globaliseringen av funksjonene til Icann og Iana, «i retning et miljø der alle interessenter, inkludert alle stater, deltar på likt grunnlag». Den sjokkerte visse miljøer i USA, der man ser på dagens forvaltningsordning for nettet, et avtaleverk der USA har det siste ordet, som et bolverk mot sensur, overvåkning og andre krenkelser.

Etter avsløringene om amerikansk etterretnings globale avlytting og overvåkning av digital kommunikasjon, har det vært stadig vanskeligere å forsvare oppfatning av USA som et bolverk mot sensur og overvåkning.

Icann-sjef Chehade har uttrykt sympati for kravet til Brasils president Dilma Roussef om tiltak mot amerikansk kyberspionasje. Han har også møtt Roussef i Brasilia. Etter møtet med Chehade kunngjorde Roussef at Brasil vil arrangere et «toppmøte» om global internettforvaltning i Rio de Janeiro i april. Pressemeldingen til Icann nevner dette møtet som et av flere kommende «nøkkelfora» for diskusjoner rundt internettforvaltning.

Panelet samles til et første møte i London 12. til 13. desember.

Det skal legges fram en rapport «tidlig i 2014». Rapporten skal inneholde prinsipper for globalt samarbeid rundt Internett, mulige rammeverk for dette samarbeidet, og en plan for hvilke utfordringer som må løses for å etablere en ny global internettforvaltning.

Icann tar på seg å organisere et sekretariat for panelet. Det skal også levere logistisk støtte.

Pressemeldingen inneholder en liste over 19 medlemmer i panelet. Det presiseres at listen ikke er endelig, og at flere medlemmer vil bekreftes.

I tillegg til Ilves, Cerf, Chehade og Jagland skal blant annet følgende personer delta i panelet:

  • Mohamed al Ghanem, sjef for teletilsynet i De forenede arabiske emirater
  • Virgilio Fernandes Almeida, leder av Brasils styringskomité for internett og av landets vitenskapsakademi
  • Dorothy Attwood, senior visepresident i Walt Disney Company
  • Mitchell Baker, styreleder i Mozilla
  • Nitin Desai, indisk økonom og diplomat, formann i Working Group on Internet Governance og tidligere FN-topp
  • Robert M. McDowell, tidligere leder for USAs teletilsyn FCC (Federal Communications Commission)
  • Liu Qingfeng, toppsjef i iFLYTEK og direktør for Kinas nasjonale laboratorium for språkteknologi
  • Lynn St. Amour, toppsjef i Internet Society; telecoms and IT executive
  • Jimmy Wales, gründer i Wikipedia
  • Won-Pyo Hong, president i Samsung
Les mer om: