Jakter større kontrakter

– Ny strategi gir verdi. Vi innfridde, sier HP-sjef Anita Krohn Traaseth.

Jakter større kontrakter
Sjef for HP Norge, Anita Krohn Traaseth, har fått mye oppmerksomhet for HPs dristige mål. Dette har bidratt positivt til veksten for selskapet, mener hun. Det norske datterselskapet leverte sterkere resultater enn HPs globale operasjon i første kvartal. Bilde: Per Ervland

I går presenterte Anita Krohn Traaseth resultatene for første kvartal for sine medarbeidere i HP Norge. Fasit ble at selskapet leverte på budsjett. Mens HPs globale topplinje falt med seks prosent holdt HP Norge en nullvekst for det første kvartalet i selskapets regnskapsår.

Særlig innen outsourcing og programvare leverte den norske enheten god vekst med henholdsvis 24 prosent og 4 prosent. I tillegg har området for teknologi tjenester signert mange nye prosjekter for kommende året i selskapets første kvartal. Innen print opplevde de også en svært god vekst på 74 prosent.

Det norske datterselskapet får ikke lov til å presentere faktiske kvartalsvise regnskapstall, men bare relative tall i forhold til samme periode året før.

«Hårda bud»

Innen servere, lagring og nettverk gikk det imidlertid ikke like bra. Norges-sjef Krohn Traaseth opplyser til digi.no at de her har en vei å gå for «full måloppnåelse» med en negativ vekst sammenlignet med fjorårets kvartal på 12 prosent.

– Men på dette området har vi flere teknologi-innovasjoner som nettopp er lansert til markedet, for eksempel på lagring, og det vil ta litt tid før vi ser det på tallene, dog er vi optimistiske for 2013, selv om det blir «hårda bud», sier Krohn Traaseth til digi.no.

Blogg og Twitter

Etter at hun tok over som HP-sjef i Norge har Krohn Traaseth klart å gjøre seg svært bemerket med en noe anderledes lederstil: Både med sin personlige ledelsesblogg Tinteguri, på Twitter samt at HP har anlagt en strategi på sosiale medier som har fått mange av konkurrentene til å sperre opp øynene. Det har vært helt bevisst - for å drive oppmerksomhet i markedet og dermed inntekter.

– Vi fikk tydelige tilbakemeldinger fra kolleger, kunder og partnere at vi er for lite synlige når vi la vår vekststrategi for 2015 i 2012. Vi har brukt fem måneder på å analysere og velge hvilke parametere vi må satse på fremover for å klare å levere på vekstkravene. Bruk av sosial teknologi er kun ett av elementene for å realisere strategimålene som omhandler å bli Norges beste arbeidsplass, den mest synlige aktøren i bransjen og å levere imponerende vekst, sier Krohn Traaseth.

Sosiale medier

Bruken av sosiale medier har ifølge HP-sjefen vært både kostnadseffektivt, engasjert mange ansatte og bidratt til at selskapet har fått en ypperlig mulighet til å «lytte til markedet».

At mye i begynnelsen har dreid seg om «sjefen» tror Krohn Traaseth vil avta.

– Som øverste leder måtte jeg ta ansvar ved selv å omfavne ny teknologi og bli en bruker. Det har jeg gjort ved å finne mitt format og form, og det fungerer så langt. Selv om ikke alle kan være enige alt sjefen gjør, så opplever jeg nok en massiv støtte internt, sier Krohn Traaseth som tillegger at hun nok har truffet «tidsånden».

– Dette handler om veldig mye mer enn min blog, som jo er et personlig initiativ som skal følge meg uavhengig av HP, som nok er det mest synlige nå fordi det utfordrere det etablerte og representerer en litt ny lederstil. Vi er mange som bidrar på HP Norge-bloggen og det er stor deltagelse av mange HP'ere på alle sosiale plattformer, men at sjefen får litt mye fokus nå, det vil avta, sånn blir det bare når sosiale medier kommer enda mer inn i vårt DNA og blir implementert som en klar strategi-muliggjører også i andre selskaper.

Hun trekker frem flere eksempler på at fokuset på synlighet har bidratt til å løfte selskapet. Kundetilfredshetstallene har økt, mediedekningen i «tradisjonelle medier» har steget med 20 prosent og HPs norske avdeling kom best ut i HPs europeiske arbeidsundersøkelse på arbeidsmiljø og organisasjon for 2012 - et år preget av mye turbulens.

HP Norge er også brukt som «best practice» i HP på global basis. Men kanskje viktigst: Det har vært en signifikant nedgang i folk som slutter i selskapet. I stedet har køen av folk som vil ha jobb begynt å fylles.

Vil ha flere store kontrakter

Da HP stakk av med en stor kontrakt til Posten tidligere i år var det flere i bransjen som la merke til det. Krohn Traaseth legger ikke skjul på at hun vil ha en større del av de store kontraktene.

– Det er ikke mange slike kontrakter i Norge av denne størrelsen, men vi ønsker å kvalifisere oss for nettopp de som er store. Det er der de norske kundene virkelig får utbytte av våre løsninger og kompetanse, vi er laget for å håndtere slike komplekse kontrakter, sier Krohn Traaseth til digi.no.

Men hun understreker at hovedstrategien er å jobbe med partnere som fronter og signerer de fleste kontraktene. Det er også her størstedelen av oppdragene til HP Norge genereres.

Det er ikke å stikke under en stol at det norske IT-markedet er langt bedre enn i resten av verden, da især Europa. Krohn Traaseth sier til digi.no at de opplever stor aktivitet i de fleste bransjer. Men det er en som stikker seg ut:

– Vi merker en økt interesse og engasjement fra det offentlige. Det er tydelig at Norge skal digitaliseres på mange områder og vi er i en litt mer moden fase hvor det ikke er snakk om nødvendighet eller ei, det er mer valg på viktige områder og realisering, for eksempel innenfor helse.

Tror ikke på PC-døden

Men uansett vil HP for de aller fleste være forbundet med PC-en. Hva merker HP Norge at PC-ens æra kanskje snart går mot slutten?

– I Norge skal det i 2013 leveres ca. 1,3 millioner PC'er, ifølge siste oppdaterte IDC anslag, noe som er på nivå med 2012. Vi kan ikke regne med like sterk vekst fremover på PC, men vi har fullt fokus på å vinne markedet med nye attraktive produkter.

–Vi tror ikke at PC'en er død, selv med negativ vekst dette kvartalet på 14 prosent, den oppstår i mange nye og tøffe design og formater. Samtidig som vi har full fart på PC'er i alle formater kommer HP ut med nye innovative produkter som gir kundene enda flere muligheter, sier Krohn Traaseth.

    Les også:

Les mer om: