Jan-Perry satser på bil

Etter mange år i mediebransjen, sist som annonsedirektør i SOL, er Jan Perry Voldseth nå blitt Volkswagen-sjef hos bilforhandleren Auto E-18.

Etter mange år i mediebransjen, sist som annonsedirektør i SOL, er Jan Perry Voldseth nå blitt Volkswagen-sjef hos bilforhandleren Auto E-18.

Voldseth har vært i mediebransjen i mange år, og har bakgrunn blant annet som salgsdirektør i Digilog (høsten 1996 til høsten 1997.) Han startet som annonsesjef i Scandinavia Online (SOL) i overgangen 1997/98 etter Jan Grønbech.

Voldseth har også jobbet som salgssjef i TV3 og det Kinnevik-eide salgsselskapet Airtime. Da Monna Nordhagen sluttet som ansvarlig for bedriftssalg hos SOL i midten av juni 1998, overtok han den direktørstillingen. 16. november 1998 sa han opp stillingen etter uenighet med ledelsen om veien videre.

Etter et par måneders tenkepause, har Voldseth nå endt opp i bilbransjen. I går begynte han som sjef for Volkswagen hos landets største bilforhandler Auto E-18.

- Bil? Det er en sånn med fire hjul og ratt, sier en opplagt Voldseth, som synes det er spennende å gå inn i en bransje hvor han ikke har noen erfaring fra før. Han har riktignok lang og tung erfaring fra salg, men dette er en helt ny bransje.

Voldseth forteller at han ble forespurt om denne jobben ved juletider, og andre tilbud som ble vurdert var innen media, og spesielt Internett-bransjen.

- Hvorfor i all verden valgte du bilbransjen?

- Jeg opplevde at ledelsen i selskapet, som er eid av Møller-gruppen, uttrykte et ønske om å få inn folk med litt annen erfaring. Det var positivt at ledelsen fant min bakgrunn såpass interessant selvom den ikke er faglig. Dessuten er dette en litt mer permanent stilling enn de andre jeg vurderte. Her kan jeg bli helt til solnedgangen..., sier Voldseth.

Hans nye stilling som Volkswagen-sjef innebærer ansvaret for hele produktdivisjonen; både innen salg, ettermarked og service.

- Jeg skal legge forholdene til rette for at fagpersonene skel kunne gjøre en best mulig jobb, sier han.

- Hva slags bil har du selv?

- Golf.

Voldseth legger til at det også er en av grunnene til at han valgte bilbransjen. - Hvis jeg først skal bytte bransje, må jeg ha et forhold til produktene, avslutter han.

Til toppen