- Janco har det beste tilbudet på markedet

Bjørn Mork er en erfaren Internett-kunde hos Janco Multicom. I motsetning til mange andre kunder digi.no har snakket med, opplever ikke Mork noen nevneverdige problemer med tjenesten Janco nå leverer, opplyser han i dette leserinnlegget.

"

Jeg ser at dere oppfordrer brukere som har gode erfaringer med Jancos tjeneste om å kontakte dere. Erfaringene har vært litt opp og ned, og jeg har full forståelse for Frode Hauges klager, men de siste tre månedene må jeg si at jeg har vært svært fornøyd.

Jeg har vært kabelmodem-kunde hos Janco siden april 1997. Det har aldri vært problemfritt, men totalt sett har tilbudet alltid vært suverent best når jeg har sammenlignet pris/kvalitet/tilbud med alternative internettilkoblinger.

Etter et par uker med oppstartsproblemer i april 1997, hadde jeg en meget stabil og rask tjeneste frem til og med juni 1998. I denne perioden var Janco tilknyttet det gamle SN-nettet og etter hvert Nextels nett. Antallet kunder økte (etter det jeg har fått lurt ut av Janco-ansatte) fra cirka 60 i april 1997 til cirka 300 i juni 1998. Noen småproblemer var det fra tid til annen, men ingenting å bry seg om. Vi hadde faste IP-adresser og reelle nedlastingshastigheter på 30-500 kbyte/s.

Prisen i starten var 250 kr/mnd + et fribruk SN-abonnement til 2000 kr/år, altså totalt 417 kr/mnd. I løpet av 1997 ble alle SN-abonnement overtatt av Telenor Nextel, men kravet var fremdeles at du hadde et fribrukabonnement til 2000 kr/år. Telenor endret senere abonnementskategoriene, uten at jeg noensinne fikk greie på hvilken kategori vi kabelmodemkunder måtte bruke.

Ved årsskiftet 1997/1998 ble Jancos andel økt til 325,50 kr/mnd mens Telenor reduserte prisen til 139 kr/mnd, altså totalt 464,50 kr/mnd.

1. juli 1998 økte Jancos pris til 349 kr/mnd, samtidig som kravet om konto hos Telenor bortfalt. Altså i praksis en prisreduksjon.

Men samtidig ble også tilbudet redusert: Vi mistet den faste IP-adressen og gikk over til DHCP, og vi mistet muligheten til å bruke oppringt Internett (hvis man ikke valgte å beholde dét abonnementet, og dermed fikk en prisøkning). DHCP er en forbedring for vanlige privatbrukere siden oppsettet blir enklere, men var lite populært hos dem som hadde utnyttet muligheten til å kjøre egne internettservere. De måtte betale hele 750 kr/mnd for å beholde den faste adressen.

Det er helt riktig som Frode Hauge sier, at stabilitet og hastighet var elendig i juli/august 1998. Delvis grunnet problemer hos Janco i forbindelse med oppstart som egen ISP, økende kundemasse og overgangen til ny linjeleverandør. Og delvis grunnet problemer hos EUnet. Også jeg fikk et dårlig inntrykk av EUnet sammenlignet med Nextel. De hadde stadige brudd, ruterproblemer, og generelt tvilsomme linjer (satelittlinker med stor forsinkelse).

Alt dette har imidlertid bedret seg kraftig, og jeg er nå igjen meget fornøyd med tjenesten fra Janco. På det området hvor jeg var mest skeptisk, drift av egen mail- og news-server, har de overrasket meg stort i positiv retning. De har også en utmerket kundesupport, noe som er en klar forbedring i forhold til Telenor (men det har jo selvsagt sammenheng med antallet kunder som skal betjenes – support hos Oslonett i 1994 var også meget bra :-).

EUnets linjer er nå på høyde med Nextels. Stabiliteten er fremdeles noe dårligere (målt på gefühlen). Jancos tjenester er oppe når jeg bruker dem. Kabelmodemet virker, men med et par minutter nedetid per uke (noe jeg nok dessverre tror man må regne med i et slikt nett). Hastighetene er fremdeles svimlende (~200 kbyte/s). Kort sagt: Jeg er fornøyd.

Så hva med den varslede hastighetsredusjonen? Jeg kunne selvsagt tenke meg å beholde dagens makshastighet. Men ikke for enhver pris. Jeg ønsker ikke å betale mer, og jeg ønsker en tjeneste som er stabil døgnet rundt - også i perioder med høy belastning. Enkelte dager har faktisk belastningen vært så stor i høst at nettet har vært ubrukelig på kveldstid. Da ser jeg heller at man reduserer tilgjengelig båndbredde. Jeg syns imidlertid de burde lagt seg på noe høyere hastigheter enn det som er varslet fra 1. februar.

Men jeg antar at de nå prøver å ta høyde for store økninger i kundemassen. Når 800 kunder er nok til å skape problemer i dag, hva da med 80000?

Jeg kommer nok fortsatt til å være fornøyd etter 1. februar, og jeg er fremdeles ikke i tvil om at dette er det absolutt beste tilbudet i markedet for oss som bruker nettet daglig. Fordi:

  • jeg har en fast 24 t/døgn Internettforbindelse til en fast pris som tilsvarer ca 1 time oppringt Internett per dag.
  • forbindelsen er raskere enn noen oppringt forbindelse, inkludert ISDN med 2 B-kanaler. Selv når vi får 300kbit/s begrensning. Ved vanlig privatbruk er det nedlastingshastigheten som er interessant.

"

--------

(Pekere til tidligere artikler om Jancos internettilbud via kabelmodem finner du i margen til høyre, red.anm.)

Til toppen