Janco + Norkabel = sant

Norkabels nederlandske eiere har kjøpt aksjemajoriteten i Janco kabel-TV. Meningen er å fusjonere Norkabel og Janco til ett selskap. Det nye selskapet vil bli markedsleder på kabel-TV i Norge med en markedsandel på 47 prosent og 315.000 abonnenter.

Norkabels nederlandske eiere har kjøpt aksjemajoriteten i Janco kabel-TV. Meningen er å fusjonere Norkabel og Janco til ett selskap. Det nye selskapet vil bli markedsleder på kabel-TV i Norge med en markedsandel på 47 prosent og 315.000 abonnenter.

Nederlandske United Philips Communication (UPC) kjøper 70,2 prosent av Janco kabel-TV fra de finske eierne Helsinki Media.

UPC eier fra før Norkabel, som er landets tredje største kabel-TV selskap. Administrerende direktør i Norkabel, Lars Helgerud Andersen, sier til digi:tele at det er meningen at de to selskapene skal fusjonere.

- Kjøpet er særdeles viktig for oss, sier Andersen. - Sammen med Janco får vi en dekning i Sør-Norge som gjør oss til en reell konkurrent til Telenor Avidi.

Norkabel har fra før 5000 kunder i Oslo og 150.000 andre abonnenter fra Bergen og i byer og tettsteder langs kysten til svenskegrensa. I Oslo har selskapet så langt hatt elendig dekning med sine vel 5000 kunder. Men nå får Norkabel tilgang til Jancos 160.000 kunder i hovedstadsområdet.

- Kjøpet av Janco er en viktig investering for UPC, og vil styrke selskapets strategi som er å være en betydelig aktør i utvalgte land innen kabel-TV tjenester, inkludert data og telefoni, sier Margareth Houlihan, som er regiondirektør i UPC.

Telenor Avidi var før kjøpet markedsleder på kabel-TV markedet i Norge med en markedsandel på 33 prosent, mens Janco og Norkabel kontrollerte henholdsvis 24 og 23 prosent av markedet. Det nye selskapet får dermed en andel av markedet på nærmere 50 prosnet.

UPC eies 50/50 av Philips Electronics og amerikanske United International Holdings. Helsinki Media forblir minoritetseier i Janco med sine 29,8 prosent av aksjene.

Hva UPC betalte for Jancoaksjene er ikke kjent.

Til toppen