Janco: - Problemene skyldes gamle kabler

Bjørn Vik, helpdesk-ansvarlig ved Janco Multicom, forteller til digi.no at problemene mange av selskapets Internett-kunder opplever, skyldes at kablene i bakken er for gamle.

Bjørn Vik, helpdesk-ansvarlig ved Janco Multicom, forteller til digi.no at problemene mange av selskapets Internett-kunder opplever, skyldes at kablene i bakken er for gamle.

Mange av Janco Multicoms Internett-brukere opplever at tjenesten til dels er svært ustabil. Forklaringen de har fått fra selskapet har i de fleste tilfeller vært at problemene skyldes støy.

Men hva er så årsaken til all denne støyen?

Bjørn Vik, helpdesk manager ved Janco Multicom, forklarer:

- Støyproblemene skyldes at nettet mot mange kunder er svært gammelt. Vi har dermed ingen kontroll på dette, noe som medfører at vi heller ikke kan gi garantier når det gjelder tjenesten. Støyen genereres av alt fra de 30.000 forsterkerne som er koblet på nettet til Playstation-stasjoner og kinesiske tv-er. Et problem med slike støyproblemer er at de ofte går over før vi rekker å finne kildene. For eksempel at noen skrur av TV-en igjen.

Vik vedgår at dette ikke akkurat er noen ønskesituasjon for Janco og at det koster enormt mye penger å sende ut servicepersonell hver gang det dukker opp et nytt støyproblem. Men ifølge Vik er ikke støy et problem som er unikt for Janco, også Telenor skal ha tilsvarende problemer. Derfor hjelper selskapene hverandre med å finne løsninger.

- Vi har også områder som er helt uten problemer. Dette er områder hvor vi kontrollerer alle delene av nettet, forteller Vik.

Han trekker spesielt frem Skjetten-byen som har helt nye kabler. Der skal nedetiden være tilnærmet lik null. Også Årvoll trekker Vik fram som et område der Janco har full kontroll over nettet.

Janco holder nå på med en storstilt utbygging av sitt stamnett. 3 av 6 noder står nå ferdige, resten skal bli ferdig i år. Dette må til for å kunne garantere tjenestene, noe som igjen er nødvendig for å kunne henvende seg til bedriftsmarkedet, noe Janco ifølge Vik har planer om. I tillegg vil Jancos planlagte IP-telefonitjeneste kreve en helt annen stabilitet enn det en del av Jancos kunder opplever i dag.

Frode Hauge, den frustrerte Janco-kunden digi.no skrev om mandag denne uken, fortalte om en proxy-server som ble satt inn uten at kundene fikk beskjed. Bjørn Vik innrømmer at dette var et tåpelig påfunn.

- For det første stolte vi alt for mye på leverandøren som sa at dette var en fantastisk boks som skulle fungere uten problemer. I tillegg var timingen elending, serveren ble satt inn på en fredag, altså rett før helgen.

Janco som ISP (Internett Service Provider) har derimot vært svært vellykket, ifølge Vik:

- ISP-en har ikke vært nede siden den ble flyttet, hevder han.

Også det faktum at Janco fra og med 1. februar skal strupe hastighetene på nettet til 300 kb/s inn og 64 kb/s ut har vakt mye harme, ikke minst etter at Vik på en av Jancos nyhetsgrupper hadde gått ut med dobbelt så høye tall.

Vik forklarer at det tidligere i høst ble kanalisert at hastighetene skulle bli 640/128 kb/s. Han sier han aldri hadde gått ut med dette hvis det ikke hadde vært korrekt. I ettertid har imidlertid tallene blitt nedjustert.

Årsaken til strupingen virker klar: Ifølge Vik har seks kunder spist omtrent 72 prosent av båndbredden(!), noe som selvsagt innebærer at de andre kun får restene å dele på. Vik har ingen forklaring på at disse seks til enhver tid greier å få tak i så stor del av båndbredden.

Vik har - ikke overraskende - aldri mottatt klager fra disse seks personene...

Janco har ingen egne linjer mot resten av verden. Derfor samarbeider selskapet med EUnet. Ifølge Vik kan man si mye om EUnet, men han hevder at de virkelig stiller opp når man skal løse problemer. EUnet har en delt løsning i sambandet mot utlandet. En del av trafikken går over satellitt, mens resten går over jord/sjø-kabel. Satellitt-overføring innebærer normalt en noe lenger responstid enn kabel. Derfor er ikke satellitt så egnet til interaktive tjenester som for eksempel spill og IRC.

Vik forteller at EUnet på oppdrag fra Janco har satt opp en pakkegjenkjenningsrutine som fordeler pakkene til kabel hvis pakkene gjenkjennes som for eksempel spill-kommunikasjon. Etter å ha vært i kontakt med en rekke av Jancos kunder, har vi inntrykk av at online-spill er populært blant mange av disse kundene.

Vik forteller at pakkesorteringen likevel ikke er spesielt enkel. Dette skyldes at mange av brukerne stadig finner nye og ukjente steder. Disse pakkene blir selvsagt ikke kjent igjen uten videre.

Til slutt forteller Vik at han er veldig glad for de kundene selskapet har, ikke minst de som til stadighet henvender seg via selskapets nyhetsgrupper. Han forteller at mange av kundene har mye erfaring og at diskusjoner med disse er til stor hjelp for å finne frem til de rette løsningene.

Til toppen