Japan bygger supernett for trådløs mobil

Regjeringen i Japan vil erstatte 3G med et trådløst super IP-nett for tale, data og video.

Regjeringen i Japan vil erstatte 3G med et trådløst super IP-nett for tale, data og video.

Ifølge en melding fra Associated Press, planlegger Japan et nytt landsdekkende trådløst høyhastighetsnettverk der samtaler, data og video formidles over internettprotokollen. Nettet skal være operativt innen 2007.

Forslaget diskuteres av en gruppe sammensatt av fagfolk og telebyråkrater. Et endelig forslag ventes å foreligge i desember.

Tekniske detaljer er ikke kjent. Det legges opp til en båndbredde på 15 Mb/s. Til sammenlikning tilbyr dagens 3G-nett 384 kb/s.

Til toppen