Japan lanserer 32kbps PHS-nett

Tirsdag ble et nytt PHS-nett satt i drift i Japan. Dermed kan japanske kunder surfe på nettet eller få tilgang til andre online-tjenester trådløst i datahastigheter inntil 32.000 bits per sekund. Det er fire ganger raskere enn overføringshastigheten i GSM.

Tirsdag ble et nytt PHS-nett satt i drift i Japan. Dermed kan japanske kunder surfe på nettet eller få tilgang til andre online-tjenester trådløst i datahastigheter inntil 32.000 bits per sekund. Det er fire ganger raskere enn overføringshastigheten i GSM.

Den nye PHS-tjenesten (personal handyphone system), også kalt PIAFS (PHS Internet Access Forum Standard), blir tilgjengelig i de mest urbane områdene og krever et lite, lett håndsett.

Mange venter at PIAFS vil revolusjonere det mobile IT-markedet. Som navnet på systemet antyder, ligger hemmeligheten i den økte overføringshastigheten i måten signalene overføres på. Istedet for å konvertere digitale signaler til audio og sende disse på en standard mobillink, sender det nye systemet digitale data direkte inn i nettverket.

Én ulempe med systemet sammenliknet med det ordinære mobilnettet, er at tjenesteområdet ikke går ut over urbane områder. Tjenesten er imidlertid på langt nær begrenset til kun store byer. Markedslederen på PHS i Japan, DDI Pocket, rapporterer derimot om et tjenesteområde på over 700 byer, eller en dekning på 75 prosent av landets befolkning. En noe større ulempe med tjenesten er at den ikke kan benyttes i biler, tog eller andre kjøretøyer i rask bevegelse. Dette skyldes at hand-over-hastigheten fra basestasjon til basestasjon ikke er tilstrekkelig høy til å klare håndteringen av den store hastigheten på dataoverføringene.

Hva tjener så brukerne på det nye systemet? For det første får de et lite håndsett som er lett og praktisk å ta med seg over alt. Dessuten er kostnadene forbundet med oppkoblingstiden langt lavere enn hva som er tilfelle med tradisjonell mobiltelfoni. Foreløpig koster det ingenting å koble seg opp, og i bruk ligger PHS-ratene så vidt over satsene for vanlig fastlinjetelefoni. En tre minutter lang lokalsamtale til en internett tjenesteleverandør eller en onlinetjeneste koster 40 yen, eller i overkant av to kroner.

For å aksessere systemet fra en vanlig datamaskin må brukeren enten ha et PHS datamodem (PCMCIA allerede tilgjengelig) eller en tlefon som har slikt modem innebygd. De fleste telefoner som er solgt fram til er imidlertid ikke tilpasset det nye systemet.

Her hjemme er det lite som tyder på at GSM-brukere vil få noen radikal økning i datahastigheten over mobilnettet før om halvannet til to år, ifølge ingeniør Bjørn Lyngstad i Telenor Mobil. Takket være overgangen fra 900 til 1800 megahertz-båndet vil GSM-systemet kunne spleise tidsluker på 9,6 kilobit per sekund hver, noe som i dag er praktisk umulig i et allerede overbelastet GSM 900-nett. I teorien er det imidlertid også i dag mulig å benytte flere tidsluker og nå hastigheter opp mot vel 76 kilobit per sekund.

Når standarden for pakkesvitsjede data over mobilnett er ferdig utarbeidet og 1800-lisensene er tildelt, vil både NetCom og Telenor Mobil trolig kunne tilby datahastigheter i GSM-nettet på opp mot 64 kilobit per sekund, det vil si basis ISDN-fart.

Til toppen