Japan samkjører mobil telefoni og mobil data

På Tomorrow 21-utstillingen i Tokyo viser Toshiba løsninger som virkelig kan sies å integrere mobil data og mobil telefoni.

På Tomorrow 21-utstillingen i Tokyo viser Toshiba løsninger som virkelig kan sies å integrere mobil data og mobil telefoni.

Løsningene er tilpasset det nye PIAFS-systemet (PHS Internet Access Forum Standard) som kommer til å tilbys fra 1. april i år fra samtlige tre operatører på det japanske PHS-nettet (Personal Handyphone System). PIAFS gir brukerne et 32 kbps datasamband.

Apparatene til Toshiba er trådløse personlige kommunikatorer med integrert mobiltelefon. På datasiden tilbys kalender, adresselister, e-post og tilgang til online-tjenester. Det understrekes at online-tjenestene må tilpasses PIAFS spesielt.

Videotelefoni med PIAFS ble også demonstrert, der videobildene ble komprimert med Toshiba MPEG-4-teknologi, der en megabit kan komprimeres ned til en kilobit. Teoretisk skulle derfor PIAFS-systemets 32 kbps datakanal kunne tilby like gode bilder om en fullverdig 32 Mbps signal, hevder Toshiba. Denne mobile videotelefonen vil imidlertid ikke kunne komme på markedet før i 1999. Det utstår ennå en del standardiseringsarbeid.

Til toppen