Japanere utvikler kraftigere Internett-teknologi

Fire japanske teknologiselskaper har gått sammen om å utvikle teknologiene til den neste generasjonen av Internett. Teknologiene kan bli opptil flere hundre ganger kraftigere enn dagens.

Fire japanske teknologiselskaper har gått sammen om å utvikle teknologiene til den neste generasjonen av Internett. Teknologiene kan bli opptil flere hundre ganger kraftigere enn dagens.

Med på prosjektet er de fire japanske selskapene Hitachi, NEC, Furukawa Electric og Sumitomo Electric. I tillegg deltar også Tokyo Institute of Technology, Kyoto University, Hokkaido University, det amerikanske University of Michigan, samt fire mindre japanske universiteter.

Ifølge AsiaBizTech planlegger gruppen å produsere prototyper basert på ny teknologi innen slutten av mars i år 2000. Det samlede budsjettet er på 9,1 millioner dollar, finansiert av det japanske handelsdepartementet.

De fire selskapene skal utvikle stamnetteknologier for teleleverandører. Dette inkludere høyhastighets rutingsteknologier, en rutingsprotokoll for tjenestekvalitet (QoS) og en multikastingsprotokoll.

Hitachi vil utvikle utstyr som skal gjøre søk i svære rutingtabeller raskere. Dette skal gjøres ved hjelp av superdatamaskinteknologi. NEC vil gjøre en tilsvarende tilnærming ved å benytte en parallellprosessor som kan kobles mot flere rutere og datamaskiner. Målet er å oppnå pakkesvitsjing i hastigheter på opptil flere terabit per sekund, kanskje også petabit per sekund.

Ifølge AsiaBizTech er hastigheten i dagens raskeste rutere på noen titalls gigabits per sekund. Teknologien som skal utvikles er dermed kanskje hundre ganger så rask.

Teknologiene vil være basert på en ressurs-reservasjonsprotokoll (RSVP), en eksisterende protokoll for å kontrollere QoS.

Selskapene vil i forbindelse med multicast utvikle spesifikasjoner designer for nettverk i stor skala. Utviklingen vil deles inn i tre faser: verfiseringseksperimenter, avdekking av prototypeteknologier og kommersialisering.

Eksperimenteringen skal foregå høsten 1999 og vil ta for seg testing av den nye protokollen og de ekstremt raske ruterne over Internett. Kommersialiseringen av de utviklede teknologiene planlegges å komme i gang tidligst i andre kvartal av år 2000.

Til toppen