"Jättekorkad" personvernlov i Sverige

I Sverige trådte Personuppgiftslagen (PUL) i kraft i helgen, samtidig med EUs lov om personvern. PUL oppfattes som "jättekorkad" fordi den forbyr å nevne tredje personer i e-post, på hjemmesider og i prategrupper.

En av konsekvensene som følge av den nye Personuppgiftslagen er at tredjepersoner ikke kan oppgis ved navn i sammenhenger som for eksempel på prategrupper, hjemmesider og i e-post.

Unntaket er om denne tredjeperson har gitt sitt utvetydige samtykke. Loven kan bli svært vanskelig å håndheve om myndighetene skal gå igjennom alle innlegg i prategrupper, for eksempel.

Sjefen for Aftonbladets nye medier-avdeling, Otto Sjöberg, fnyser av loven i et radiointervju lagt ut på avisens hjemmeside.

- Vi har ytringsfrihet i Sverige, og Aftonbladet kommer ikke til å stenge sine pratesider. Aftonbladets grunnleggende oppgave er å bidra til ytringsfriheten, denne loven er feil konstruert og er "jättekorkad", sier Sjöberg i intervjuet.

Det skal være overgangsregler i tre år i Sverige, men journalister og kunstnere skal uansett være unntatt loven, skriver Aftonbladet. Som et resultat av det, holder Sveriges Radio sitt praterom åpent fordi de mener samtlige innlegg er del av selskapets journalistiske virksomhet. Sveriges Television, derimot, har stengt sine praterom. Telia holder sine prategrupper åpne fordi de mener det er de som prater som har ansvaret heller enn de som holder praterommet åpent.

Rett før helgen startet BitoS, de svenske innholdsleverandørenes bransjeorganisasjon, en underskriftskampanje mot Personuppgiftslagen. Kampanjen er kalt "Rör inte mitt Internet". På under 24 timer hadde kampanjen samlet rundt 2.000 underskrifter på kampanjens første dag, skriver ComputerSweden.

- Målet med kampanjen er å skape opinion mot Personuppgiftslagen og oppfordre regjeringen til å revidere loven og at Datatilsynet reviderer tolkningen av loven, sier Mikael Pawlo i BitoS til ComputerSweden.

I tillegg til at mange hjemmesider holdes svarte i protest mot loven, er det er også opprettet egne sider hvor motstandere mot loven legger ut stoff (se peker i høyre marg).

Første politianmeldelse kom første dagen loven var trådt i kraft, ett minutt over midnatt 24. oktober. Det var journalisten Zendry Svärdkrona som anmeldte Kammarrätten i Göteborg for å bruke navn i forbindelse med dommer. Svärdkrona fikk avslag på krav om utlevering av lokalpolitikeres cookies, og i Kammarrättens gjengivelse av dommer, er navnene til partene referert.

To dager senere er navn fjernet fra Kammarrättens sider, og erstattet med "AA" og "BB".

Til toppen