Java-basert terminalemulering i skuddet

Om fire år vil 80 prosent av all stormaskintilgang gå via web og Java, spår Gartner Group. Blant dem som utfordrer IBMs Host On Demand er emulatorspesialisten WRQ med sin nye Reflection EnterView.

WRQ er mest kjent for sine administrative verktøy ("Express"), og sine terminalemulatorer ("Reflection"). Selskapet er også opphavet til @Guard, et program som blant annet lar deg sile ut annonser fra nettsteder (se henvisning til vår minitest, i margen øverst til høyre). Selskapet ble startet i 1981 av utbrytere fra Hewlett-Packard, og har siden hatt et monopolistisk grep om terminalemulatorer mot HP-maskiner. Det er også stort på emulatorer mot Digital/Unix.

- I IBM-verdenen har vi en markedsandel på åtte prosent. Bak både IBM selv og Attachmate kiver vi om tredjeplassen med Wall Data, forteller WRQs nytilsatte nordiske sjef Annica Persson. Fra sitt kontor i Stockholm skal hun betjene det nordiske markedet, først og fremst gjennom støtte til distributører - i Norge vil det si Nocom AS - og ved å arbeide mot kanaler.

- @Guard er vårt hittil første konsumentprodukt. Mesteparten av det vi gjør, er rettet mot bedriftsmarkedet.

Persson åpnet kontoret i slutten av september. Hun har arbeidet fem år innen telekom, og før det, sju år hos IBM. Og IBM er det markedet WRQ har størst forventninger til i Norden.

WRQ Inc. omsatte for 138,5 millioner dollar i 50 land i 1997 og sysselsetter til sammen 670 ansatte. Hovedkontoret er i Seattle. Det europeiske hovedkvarteret er i Haag, hvorfra Persson har hentet Ron Grevink til å forklare og demonstrere Reflection EnterView.

- Vi har store forventninger til terminalemuleringsmarkedet, sier Grevink.

- Gartner Group anslår verdien på dette markedet til 2,5 milliarder dollar, stigende til 3,0 milliarder dollar i 2002. Da forventes 80 prosent av tilgangen å gå over web.

Flere faktorer driver terminalemulatorer over til web. Selskaper standardiserer på TCP/IP, og Java tilbyr løsninger som forenkler distribusjon og oppgradering av all slags programvare, uavhengig av plattform. Java gjør at interne løsninger også kan anvendes eksternt. Det er ganske logisk at terminalemulering også følger denne trenden, i en tid da mange ser nye forretningsmuligheter i å tilby stormaskindata til kunder og partnere.

Den enkle løsningen er å tilby adgang til en stormaskin gjennom en web-tjener. I likhet med den nyeste utgaven av IBMs Host On Demand (versjon 3.0 som kom i september) forkaster WRQ denne løsningen. Ved å utnytte nye muligheter i Java 1.1 kan Java-programmer både åpne nettverksforbindelser, og installere seg selv på klientens disk. Det betyr at web-tjeneren skjenker klienten en terminalemulator som selv knytter seg direkte til ønsket stormaskin. Web-tjeneren fungerer utelukkende som applikasjonstjener, ikke som portner. Klienten klikker på et ikon i en nettleser for å opprette forbindelsen. Hvis emulatoren er blitt fornyet siden forrige sesjon, lastes den nye versjonen fra web-tjener til klient. Hvis ikke, åpnes forbindelsen til stormaskinen direkte. Både IBM og WRQ benytter telnet.

- Løsningen tilbyr optimal sikkerhet, fleksibilitet og skalérbarhet, mener Grevink. - På klientsiden oppleves alt såre enkelt. Det er ingen parametere å innstille, ingen konfigurering, ingen installasjon.

WRQ-emulatoren er liten, mellom 400 og 500 kB. Begrunnelsen for å gjøre den nedlastbar, er at man ønsker å avverge unødvendige nedlastinger der folk er på farten og nytter for eksempel en GSM-forbindelse på 9600 kbps. Egenskapen heter "persistent mode" hos WRQ og "locally installed client" hos IBM. Hos begge dreier det seg om en egenskap som settes av systemansvarlig.

WRQ er spesielt opptatt av arbeidsforholdene for den systemansvarlige.

- Vi tilbyr to hjelpeverktøy, sier Grevink. - "Applet Launcher" konfigurerer EnterView-emulatoren, mens "HTML Generator" genererer html-siden der emulatoren kjøres.

Konfigureringen består av å oppgi banen til den aktuelle stormaskinen, hvilke brukere skal gis tilgang, terminaltype - WRQ tilbyr 3270 og 5250, samt Digital og HP - og hvorvidt man vil ha "persistent mode" eller ikke. Det kan også bestemmes om brukeren skal få lov til å legge opp egne farger og egne tastetrykk. Konfigureringen tar opp mot 15 minutter. Etter konfigurering kjøres html-generatoren der man bestemmer hvorvidt emulatoren skal kjøres i eget vindu eller i nettleseren, hvorvidt vinduet skal ha konstant størrelse eller om brukeren skal ha anledning til å variere den, osv. Deretter er det bare å legge en peker til emulatorens html-side i den websiden brukere gis fritt tilgang til.

Fra WRQs hjemmeside er det pekere til bakgrunnsmateriale, blant annet til en omfattende test i september-utgaven av Ziff-Davis-publikasjonen Internet Magazine der EnterView kommer best ut av en sammenlikning med forrige utgave av IBMs Host On Demand, altså versjon 2, og en rekke andre web-baserte emulatorer. Her heter det at IBM forventes å komme på høyde med WRQ med versjon 3 som nettopp er sluppet. Hvis du vil sammenlikne selv, kan du lese bakgrunnsmateriale på den angitte siden hos IBM (se henvisning øverst i høyre marg).

Til toppen