Java Blend: Skal løse databaseproblemer

Java Blend skal forenkle utviklingen av databaseapplikasjoner, og det vil ikke lenger være nødvendig å kunne SQL, lover Sun.

Java Blend skal forenkle utviklingen av databaseapplikasjoner, og det vil ikke lenger være nødvendig å kunne SQL, lover Sun.

Java Blend inneholder et verktøy og et miljø som gjør det enkelt å bygge applikasjoner som integrerer Java-objekter med databaser. Mens andre produkter er basert på krunglete aksessteknikker mot databaser, gjør Java Blend det mulig å skrive Java-objekter mot databasen uten å kjenne løsningen som ligger bak.

Det var rett i forkant av Java Internet Business Expo at Sun Microsystems Inc. annonserte det nye produktet. Java Blend, som er utviklet av Sun i samarbeid med The Baan Company, har tatt utgangspunkt i problemene som oppstår når Java og databaser organiserer data på fundamentalt forskjellige måter.

Slik det fungerer nå, må en programmerer omskrive datastrukturene i programmeringsspråket til databasetabeller. Når en javautvikler ønsker å aksessere en relasjonsdatabase har man vært nødt til å bruke lavnivå API-er (Application Programming Interface) som JDBC (Java DataBase Connectivity) eller SQL (Structured Query Language).

Målet er at man som programmerer ikke lenger skal være nødt til å forstå databasestrukturen eller skrive kode som er spesifikk for en enkelt databaseløsning. Utviklerne skal ikke lenger være nødt til å forholde seg til bestemte databaseløsninger. Java Blend skal sørge for at man nå kan skrive applikasjoener for hvilken som helst database i Java.

Dette skal muliggjøres ved at Java Blend automatisk oversetter kode, mapper dataene og "forstår" databasestrukturene uten at man som programmerer trenger å vite noe om databasen man skriver en løsning for akkurat der og da.

- Verktøyet oversetter fra Java til hvilket som helst databaseformat og virker også andre veien, sier Jon Kannegaard, visepresident for programvaresatsingen i Suns javadivisjon JavaSoft, til Newsbytes.

- Java Blend vet automatisk hvordan den skal mappe dataene inn i en database, sier han.

I stedet for å skrive koden i databasespråket, bygger utviklerne applikasjonene med Java Blend. Når programmet kjøres, genererer Java Blend automatisk Java-data som korresponderer med det underliggende databaseformatet. Dette kalles objektrelasjons-mapping og prosessen sikrer at ikke noe ekstra baseprogrammering er nødvendig.

Java Blend inkluderer både et utviklingsverktøy og et programvarebibliotek som er nødvendig for å få Java Blend-applikasjonene til å virke. For å forsikre seg om at applikasjonene kan kjøres i en hvilken som helst database, kjører Java Blend JDBC, databasetilknytnings-API som er inkludert i Java-plattformen.

Java Blend-produktene er tilpasset ODMG, en spesifikasjon som definerer industristandarden for å lagre Java-data i databaser. ODMG er publisert av OMG Objekt Management Group, som er et konsortium av over 20 forskjellige firmaer.

Første versjon av dette verktøyet skal være tilgjengelig fra Sun og andre forhandlere tidlig i 1998. Dersom man er spesielt interessert i løsningen, kan man få et tidligere innblikk i programvaren ved å registrere seg på Suns Java Blend-sider.

Til toppen