Java Center of Excellence i London

Torsdag åpnet Suns James Gosling og Colin Tenwick i Sybase et felles Javasenter i London.

I USA er javasentrene administrert av Sun, mens planene for Europa er å ha felles administrasjon med Sybase. Senteret i London er derfor lokalisert til Sybases kontorer i Broadgate. Senteret er ment å være et utstillingsvindu for javateknologi generelt.

For Sybase betyr dette en sjanse til å vise frem de muligheter som nå finnes for å utvikle web-baserte systemer med Sybases java-utviklingsverktøy.

"Java Centers of Excellence" er et verdensomspennende prosjekt som spres og utvikles i høyt tempo. Joe Hanley i Sybase, sier til Newsbytes at sentrene, i tillegg til å være et utstillingsvindu, også vil brukes til å lære kunder mer om Java og Java-kompatible applikasjoner. Senteret i London vil tilby "drop-in"-foredrag, Internett-briefing, teknisk javatrening, såkalte "Java master classes" i tillegg til salg og utvikling av Java-applikasjoner.

Både Gosling og Tenwik uttaler til Newsbytes at Java passer ideelt for finansmarkedet og bankvesenet. Web-baserte løsninger krever rask utvikling av applikasjonene, og i følge Tenwik er majoriteten av finansmarkedets webtjenester i dag støttet av Sybases teknologi.

Java Center of Excellence er et nøkkelelement i Suns "Veien til Java"-program, som er ment å få bedriftene til å forstå alle fordelene ved å bruke Java, samt assistere firmaer som utvikler nye løsninger med språket.

Til toppen