Java-dom gir litt til både Sun og Microsoft

Ifølge en midlertidig kjennelse kan Microsoft lage Java for Windows så lenge denne versjonen ikke nytter kode utviklet av Sun.

Ifølge en midlertidig kjennelse kan Microsoft lage Java for Windows så lenge denne versjonen ikke nytter kode utviklet av Sun.

Den egentlige rettssaken mellom Sun og Microsoft om Java tar til 24. juni. Etter amerikansk rettspraksis skal det være vanlig at en dommer avsier en midlertidig kjennelse i visse sentrale spørsmål i en sak. I Sun/Microsoft-saken har dommer Ronald Whyte i San Jose tatt for seg tre av ti sentrale spørsmål, og kommet med disse midlertidige kjennelsene:

  • Den Java-utgaven som nyttes i dagens Windows, bryter med lisensavtalen mellom Sun og Microsoft
  • Microsoft har anledning til å utvikle en egen versjon av Java for Windows, på den betingelsen at denne versjonen ikke inneholder åndsverk som tilhører Sun
  • Microsoft har et visst slingringsmonn i å velge hvor raskt selskapet skal implementere Suns oppdateringer av Java.

Partene nektet å kommentere kjennelsen.

Spørsmål som dommeren ennå ikke har sagt noe om, gjelder Suns anklager om utilbørlig konkurranse, kontraktsbrudd og brudd på varemerke.

Til toppen