Java Enterprise forsinket for nye plattformer

Sun har forskjøvet lanseringsplanene for Java Enterprise System for Windows og HP-UX med flere måneder.

Sun har forskjøvet lanseringsplanene for Java Enterprise System for Windows og HP-UX med flere måneder.

Sun lovet i mars i år at selskapets pakke med infrastrukturprogramvare, Java Enterprise Systems, skulle komme til Windows og HP-UX innen utgangen av 2004.

Tirsdag annonserte selskapet at Java Enterprise Systems først vil bli tilgjengelig for HP-UX på PA-Risc og Windows på x86-plattformen, inkludert Opteron, i første kvartal av 2005.

Per i dag er Java Enterprise System tilgjengelig for Solaris for SPARC-, Opteron- og Xeon-baserte systemer, samt for Linux.

Java Enterprise System består blant annet av en katalogserver, en webserver, en applikasjonsserver, en server for hurtigmeldinger, en kalenderserver, en portalserver, aksessadministrasjon og klyngeløsninger.

Til toppen