Java kommer til kort

Programmeringsspråket Java lar seg ikke stoppe. En rekke produsenter av kretser for smartkort har kunngjort at de vil bruke Java i sine smartkortløsninger.

Programmeringsspråket Java lar seg ikke stoppe. En rekke produsenter av kretser for smartkort har kunngjort at de vil bruke Java i sine smartkortløsninger.

Utbredelsen av Java, programmeringsspråket til JavaSoft - Java-divisjonen i Sun Microsystems, fortsetter. De fleste aktørene i databransjen har for lengst gitt sin støtte til Java, og onsdag sa en rekke produsenter av kretser for smartkort at de vil innlemme Java i sine kortløsninger.

Schlumberger Electronic Transactions har utviklet en Java Virtual Machine, Solo, som selskapet bruker i sitt Cyberflex smartkort - verdens først smartkort med Java, i henhold til Schlumberger. Tirsdag lanserte Schlumberger Open Technology Platform, en arkitektur designet for sikre flerfunksjonelle smartkort basert på JavaSofts Java Card API. En Java smartkorløsning vil i korte trekk bestå av en Java-oversetter og smartkort-operativsystemet som grenser mot en Java-kapabel smartkortprosessor.

Java Card API - lansert høsten 1996, revolusjonerte hvordan man utvikler applikasjoner for smartkort. Tidligere ble programvare for smartkort utviklet i lav-nivå maskinkode spesifikt for det enkelte smartkort og prosessor, og lastet ned i en ROM på smartkortet under produksjonen. Prosessen var tidkrevende, og koden på smartkortet var permanent og ikke brukbar i andre smartkort.

Med Java Card API-standarden og Solo kan en hvilken som helst Java-programmerer utvikle sikker programvare for smartkort med vanlige Java-utviklingsverktøy. Koden kan brukes i alle smartkort som støtter standarden, og den kan oppgraderes etter produksjon slik at ny funksjonalitet kan lastes ned etterhvert.

Onsdag ble det klart at SGS Thomson og Texas Instruments - begge produsenter av kretser for smartkort - lisensierer Solo fra Schlumberg. Hitachi og Motorola har kunngjort intensjoner om å gjøre det samme. Lisensieringen av Schlumbergs Java-løsning gjør det mulig for smartkortselskapene å produsere smartkort som følger spesifikasjonene i JavaSofts Java Card API-standard.

Enigheten om en standard Java-basert plattform for smartkort, er tuftet på ønsket om å gjøre smartkort mer fleksible og intelligente - som åpner for nye bruksområder. I USA har smartkort hatt en trang fødsel, mens utviklingen i noen land i Europa har vært god. Smartkortprodusentene håper at standardiseringen og funksjonaliteten som Java gir, skal gi det endelige gjennombruddet for smartkort.

Til toppen