Java-kompromiss mellom Sun og Microsoft

Sun og Microsoft har levert fra seg et kompromiss om hvordan oppdatert Java skal integreres i Windows XP.

Sun og Microsoft har levert fra seg et kompromiss om hvordan oppdatert Java skal integreres i Windows XP.

Kompromisset er en del av innledningen til behandlingen av Suns milliardsøksmål mot Microsoft, og innebærer ingen nyvunnen kjærlighet mellom dem. De følger opp et pålegg fra sakens dommer Frederick Motz, som ikke selv ville ta på seg ansvaret for å utarbeide en plan for hvordan Java kunne integreres i Windows XP over en periode på inntil 120 dager. Begrunnelsen for pålegget er at dommeren mener det er sannsynlig at Sun vinner fram med sentrale krav i søksmålet mot Microsoft.

Les også

Ingen av partene var villige til å kommentere detaljene i kompromisset, som dommeren tar stilling til i løpet av i dag, tirsdag 21. januar. Partene arbeidet med kompromisset i hele helgen.

Når dommeren godtar kompromisset, utsteder han det formelle pålegget til Microsoft om å integrere Java i Windows innen 120 dager. Han vil så utsette iverksettelsen av pålegget i 14 dager, i erkjennelse av at Microsoft kommer til å anke det formelle pålegget straks det foreligger.

Til toppen