Java-lag uten Microsoft

Over 100 IT-selskaper, med det iøynefallende unntak av Microsoft, ble tirsdag enig med Javasoft-divisjonen i Sun om en tettere etterfølging av Java-reglene i nettverksapplikasjoner. Enigheten skal hindre særtilpasning av Java-kode for egne systemer, en typisk praksis i databransjen som er med på å utvanne standarder. - Vi ble ikke invitert, sier Microsoft.

Over 100 IT-selskaper, med det iøynefallende unntak av Microsoft, ble tirsdag enig med Javasoft-divisjonen i Sun om en tettere etterfølging av Java-reglene i nettverksapplikasjoner. Enigheten skal hindre særtilpasning av Java-kode for egne systemer, en typisk praksis i databransjen som er med på å utvanne standarder. - Vi ble ikke invitert, sier Microsoft.

En samling av databransjens mest kjente selskaper ble tirsdag enig med Javasoft-divisjonen i Sun om en tettere etterlevelse av reglene i Java-språket. Dette er ment å skulle hindre den utvanningen av Java-standarden som skjer når selskaper spesialtilpasser Java-løsninger til egne systemer. Et iøynefallende unntak i listen av selskaper i alliansen er Microsoft, forteller N.Y. Times News Service.

- Vi ble ikke invitert, forteller Brad Silverberg, Microsofts sjef for Internett-programvare, til N.Y. Times News Service. Java er et viktig språk og vi er en stor Java-støttespiller.

Microsoft lisensierte Java fra Sun i desember i fjor, til tross for at selskapet markedsfører sin egen Active X-teknologi mot Internett-utviklere.

- Microsoft støtter Java, men vi tror på å gi kundene et valg, forteller Silverberg til N.Y. Times News Service.

Dersom Microsoft ikke inviteres inn i Java-folden eller selv velger å holde seg utenfor, oppstår en splittelse i programvarebransjen mellom Microsoft og resten. Blant selskapene som er med i alliansen finnes kjente selskaper som IBM, Apple Computer Inc., Novell Inc., Oracle Corp. and Netscape Communications Corp.

Microsofts kritikere sier at selskapets Java-baserte programmer avviker fra spesifikasjonene slik at programmene virker best eller kun i Windows-miljøer og derved saboterer plattformuavhengigheten i Java. Microsoft har aldri forsøkt å skjule at selskapet ønsker at Windows 95 og NT skal bli de dominerende operativsystemene i den nye Internett-verdenen.

Hittil har det vært vanlig at programutviklere gjør mindre modifikasjoner i Java-koden for å legge inn nye funksjoner eller oppnå andre konkurransefordeler. Hvis denne trenden ikke blir stoppet, risikerer man å få en fragmentert standard slik man fikk på Unix i sin tid, noe som hindret at Unix ble en standardplattform. Det fraksjonerte Unix-miljøet åpnet veien for Microsoft slik at Windows ble det dominerende operativsystem på PCen. Når det gjelder nettverksoperativsystem står striden fortsatt, og Sun med Java, er i ferd med å gi Microsoft skikkelig kamp for pengene.

Det er ikke så rart at Microsoft er ambivalent i sitt syn på Java.

Til toppen