Java og NC - men ikke uten Win

Når næringslivet skal velge Java-NC'er, kan støtte for Windows spille en betydelig rolle for valget, skal en tro flere ferske undersøkelser.

Når næringslivet skal velge Java-NC'er, kan støtte for Windows spille en betydelig rolle for valget, skal en tro flere ferske undersøkelser.

I rapporter fra amerikanske Datapro Information Services Group heter det at Sun har et godt utgangspunkt til å få gjennomslag for sine NC-løsninger og at NC kan erstatte PC, spesielt i situasjoner der PC-en gir mer kraft og ytelse enn det en ansatt trenger i jobben sin.

Raportene peker på at kostnadene ved å eie og drive PC-nettverk er blant nøkkelfaktorene som avgjør PC-NC-valget.

Datapro offentliggjorde nylig en annen rapport der mer enn 60 prosent av 2.195 spurte PC-brukere, svarte at de ville vurdere å bytte til NC om de fremdeles kunne få tilgang til sine applikasjoner på en trygg måte. Dette er tilsvarende tall som i en rapport fra The Yankee Group, som fant ut at 58 prosent av 100 store bedrifter prøvde ut eller vurderte NC-er, og at 70 prosent vurderte sikkerheten i et NC-nettverk som viktigere enn kostnadene.

I en annen rapport utført av Boundless Technologies, heter det at 54 prosent av de som svarte sier at Java-støtte ville virke inn på beslutninger i å gå til anskaffelse av NC. Men, bare 17 prosent av disse igjen sa at de hadde Java-prosjekter på gang. Og så mange som 84 prosent sa at Windows-støtte kunne innvirke på beslutninger om kjøp av NC-er.

- Java ses på som en "killer-app" som kan føre til økt salg av NC-er, sier Michael Stebel, visepresident for internasjonal handel i Boundless til TechWire. - Men enda viktigere er det at NC-ene støtter Windows.

Stebel sier at det bedriftene trenger er NC-er som kan levere Windows-applikasjoner i dag, og som kan gjøre overgangen til network computing problemfri.

Til toppen