Java-program fra IBM leser høyt

IBM har demonstrert prototypen på en "skjermleser", i form av et Java-program som leser høyt fra andre applikasjoners skjermbilder. Hensikten er å utvikle et fleksibelt hjelpemiddel for synshemmede.

IBM har demonstrert prototypen på en "skjermleser", i form av et Java-program som leser høyt fra andre applikasjoners skjermbilder. Hensikten er å utvikle et fleksibelt hjelpemiddel for synshemmede.

Prototypen ble demonstrert under en tredagers konferanse i Minneapolis kalt Closing the Gap - å minke avstanden - der funksjonshemmede diskuterer sine IT-behov med representanter for myndighetene og IT-industrien.

Problemet med eksisterende skjermlesere er at de ikke håndterer de fargerike ikonene og animeringene som Java-programmer bruker for å fremme fange oppmerksomheten på skjermen.

IBMs Java-baserte skjermleser, foreløpig døpt JavaJive, bruker en spesiell tilgangs-API (altså et programmeringsgrensesnitt) til å konvertere slike grafiske meldinger til tale.

API-et er et felles utviklingsprosjekt mellom Sun og IBM, og vil bli gjort gratis tilgjengelig i neste versjon - 1.2 - av Suns Java-utviklerpakke JDK. Sun og IBM skal også fordele spesielle "verktøykasser" og retningslinjer for utviklere som vil lage egne applikasjoner.

JavaJive vil kunne bli kommersielt tilgjengelig i løpet av annet halvår 1998, og vil komme i flere europeiske språk og japansk, i tillegg til engelsk.

IBM har en rekke produkter for funksjonshemmede, samlet i en familie kalt Independence Series. Blant disse er talegjenkjenneren ViaVoice som lar deg styre en PC ved å snakke til den, SpeechViewer III som skal hjelpe døve til å lære å snakke, Screen Magnifier/2 som forstørrer skjermbildet for synshemmede, og den konvensjonelle skjermleseren ScreenReader/2 for OS/2 og DOS.

Til toppen