Java runder 800 dager

Etter 800 dager med programmeringsspråket Java, bringer Sun en samling av faktaopplysinger som sier noe om hvor populært språket har blitt på kort tid - og hvorfor.

Etter 800 dager med programmeringsspråket Java, bringer Sun en samling av faktaopplysinger som sier noe om hvor populært språket har blitt på kort tid - og hvorfor.

Sun har holdt en liten oppsummering for Javas første 800 dager, som oppsummeres med et utall av faktaopplysninger om språket og utbredelsen det har fått. Selve språket har i løpet av disse 800 dagene mottatt hele 20 priser eller utmerkelser som følge av et begeistret marked. Deriblant prisene Technologies of the Year 1995, Best Internet Development Tool og Best of the Internet, samt titler som Emerging Technology og Outstanding Technology.

Per august 1997 har markedsundersøkelser vist at det finnes 400.000 utviklere som bruker programmeringsspråket Java. Java Development Kit 1.1, Suns utviklingsverktøy for å skrive applikasjoner, har blitt lastet ned over én million ganger over nettet. Det er utviklet over 1000 applikasjoner som har nådd ut på markedet allerede, og 150 firmaer har lisensiert Java, eksempelvis Microsoft, Apple, Netscape med flere.

Sun har sertifisert 61 applikasjoner som 100 % Pure Java per 22. august 1997, mens det står over 100 applikasjoner i kø. At programmene blir 100 % Pure Java-sertifiserte betyr at brukerne kan være trygge på at programmene faktisk kjører på alle plattformer.

Ute på nettet har Java applets et godt tak på applikasjoner utviklet med Microsofts ActiveX. Det finnes syv ganger flere sider som bruker Java applets enn sider som bruker Microsofts ActiveX-applikasjoner.

På undervisningssiden har Java det siste året blitt mer og mer akseptert som kraftig, objektorientert språk som egner seg bedre til undervisning enn Turbo Pascal, Simula eller andre. I Norge har både Universitetet i Bergen og NTNU tatt i bruk Java som undervisningsspråk på noen kurs.

Ifølge en amerikansk undersøkelse finnes det nå over 200 universiteter som tilbyr kurs med Java som programmeringsspråk, og det er skrevet 800 lærebøker om selve programmeringsspråket Java.

Om JavaBeans finnes det allerede 15 bøker, 29 utviklingsverktøy, 150 komponenter som allerede er tilgjengelige og over 100.000 personer som allerede har lastet ned JavaBenas Development Kit.

19.000 mennesker har lastet ned PersonalJava spesifikasjonen siden 2. juli i år. Denne brukes i maskiner man ikke automatisk forbinder med datamaskiner, men som kan ha Java i bunn allikevel, som for eksempel mobiltelefoner, personsøkere eller smartkort og annet utstyr som i teorien kan tilkobles et nettverk. Smartkortet vil forresten finnes i 3,75 milliarder eksemplarer på verdensbasis i år 2005.

JavaStation, Suns tynne Network Computer(NC) klient, har fått utviklet 650 applikasjoner, mens det er mer enn 200 pilotprogrammer for JavaStation på vei.

I fjor ble det solgt mindre enn én million enheter av utstyr med tilknytning til Internett, som ikke kan kobles mot en PC. I 2001 er det estimert et salg på 48,2 millioner enheter. Dette vil være en miks av NC-klienter, bildetelefoner, håndholdte enheter, Nett-TVer, og nettverkbaserte spillkonsoller. Forøvrig spår analytikerne at NC markedet kommer til å øke fra to millioner solgte i 1997 til 70 millioner solgte på verdensbasis i år 2000.

Det vil dessuten være Java-baserte programmer som vil stå for over 50 prosent av utviklingen på det generelle Internett-markedet i år 2000. I de bedriftene som arbeider med utvikling i Java, har 81 prosent svart at de vil bruke Java i virksomhetskritiske applikasjoner i løpet av to år, noe som tyder på at Java har utviklet seg til å bli et like sikkert språk som de man bruker i dag.

Interessant nok å merke seg at Java-applikasjoner mest sannsynlig vil erstatte dagens kommunikasjon mot databaser. I løpet av to år spår analytikerne at den prosentvise delen av Java-applikasjoner som oppdaterer databaser vil øke fra fire prosent i dag til 54 prosent om to år, det vil si allerede i 1999.

Sun har innhentet tallene fra markedsundersøkelser og analyser utført av Forrester Research, IDC, Zona Research, Yankee Group, Dataquest, Schlumberger, George Gilder, Georgia Tech WWW Survey, Arthur Andersen, Wired Magazine og Computer Industry Forecasts.

Til toppen