Java-skurken er Microsoft

Det kan være en fordel at Java-standardiseringsprosessen som nå pågår, ikke fratar Sun mye av kontrollen, skriver Volda-student Jo Christian Oterhals i en kommentar til digi.no's påstand om at Sun har Java-svin på skogen.

Sun har lagt fram forslag for ISO-komitéene om at Java skal bli en ISO-standard. Søknaden ble avslått - blant annet av den norske ISO-komiteen. Det ISO så på som problemet var at Sun selv ønsket å være den "samlende" enheten, den som hentet inn forslag og implementerte disse i de fremtidige utgavene av API-ene.

Men avslaget var langt fra definitivt. Blant annet var den norske ISO-komiteen ikke helt fremmed for at en godkjenning kunne komme om Sun reviderte noen av sine forslag. Ennå har ikke fristen for Suns kommentarer gått ut. Det er derfor meget tvilsomt å si at Sun ikke har gjennomført standardiseringsprosessen, når Sun faktisk er midt inne i den!

For øvrig er ikke ISO den eneste veien å gå. Det finnes andre standardiseringsorganisasjoner som ser mildere på dette med at Sun er kontrollorganet for Java-standarden. Jeg er av den oppfatning at det er viktig for Java at Sun beholder mye av kontrollen. Kroneksempelet på hvordan det kan gå om en ISO-komite skal styre, er C++. Det finnes noe som heter ISO C++. Men jeg tviler på at det finnes særlig mange ISO C++-applikasjoner, som kan rekompileres og kjøres på enhver plattform.

Når det gjelder Java-kompatibilitet er Netscape Communicator 4.0 ikke mindre Java-kompatibel enn IE4. NC4 støtter absolutt rubbel og bit fra JDK1.0.2. Men Communicator har ennå ikke alle funksjonene fra JDK1.1 innebygget. Den store forskjellen mellom Netscape og Microsoft er i så henseende at Microsoft reklamerer med at de leverer en JDK1.1-kompatibel browser, noe som absolutt ikke stemmer fordi JNI og RMI-API-ene er Microsofts egne og ikke Suns Java. Hos Microsoft betyr dette at standard Java med JNI eller RMI ikke vil kjøre i IE4 - eller omvendt: At Visual J++ Java med Microsofts JNI og RMI ikke vil kjøre i all verdens andre virtuelle maskiner eller browsere.

Netscape har rett og slett ikke implementert ferdig deler av JDK 1.1 ennå. Og Netscape verken reklamerer med eller skryter av at de har Java 1.1-støtte. De nevner ikke Java 1.1 i reklamen sin. Det er det Microsoft gjør - og det er derfor de får faen av Sun. Java er ikke bare et spørsmål om bytecode-kompatibilitet. Java er API-ene, og hvis noen bryter ut fra standard-API-ene sine og lager sine egne, så er Java i faresonen. Skurken her er uten tvil Microsoft.

;