Java snart mer utbredt enn VB og C/C++

En undersøkelse gjennomført blant nordamerikanske utviklere, tyder på at Java vinner terreng på bekostning av Visual Basic og C/C++.

Undersøkelsen bygger på intervjuer med 500 nordamerikanske utviklere og er gjennomført av Evans Data Corporation, et analysefirma som har spesialisert seg på å finne ut hva programvareutviklere er opptatt av.

Mer enn halvparten av nordamerikanske utviklere bruker Java i dag, og undersøkelsen tyder på at tallet vil øke med ti prosent i løpet av neste år. Evans mener at neste år vil markere et viktig vendepunkt - det første året der flere utviklere bruker Java enn både Visual Basic og C/C++.

Sonderinger utenfor Nordamerika tyder på at Java er enda mer utbredt der, med opptil 60 prosent av utviklerne, sa en talsperson for Evans på en utviklerkonferanse i IBMs regi, melder eWeek. Talspersonen la til at Microsofts nye språk C# foreløpig ikke ser ut til å fenge.

En gjennomgang av Evans' arkiv av pressemeldinger - rapportene som publiseres med noen ukers mellomrom er svært dyre - gjenspeiler en varig trend med økende interesse for Linux og Java, mens Microsoft-språk og plattformer synes å være på vikende front.

I april ble det meldt at andelen utviklere som arbeidet aktivt med Visual Basic var redusert fra 62 prosent våren 2000 til 46 prosent. Samtidig ble arbeidstiden anvendt på Visual Basic-prosjekter - hos dem som brukte Visual Basic aktivt - redusert fra 27,8 prosent til 20,8 prosent. Svar på spørsmål om forventet framtidig bruk av Visual Basic tydet på ytterligere nedgang.

Denne undersøkelsen viste også at 15 prosent av utviklerne antok de ville arbeide aktivt med C# i løpet av det kommende året. De fleste av disse var aktive brukere av Visual Basic. I forhold til en undersøkelse fra oktober 2000, der 30 prosent av utviklerne antok de ville være i gang med C#-baserte prosjekter i løpet av et års tid, er dette en betydelig nedgang. Oktober-undersøkelsen viste ellers at bare ti prosent av tunge Java-brukere hadde planer om å gjøre noe med C#.

En undersøkelse i mars, basert på 500 intervjuer foretatt i januar, gjaldt utviklere av trådløse applikasjoner og sammenliknet plattformene Java/J2ME, Windows CE (inklusiv Pocket PC) og PalmOS. Her ledet Java med 33 prosent, mot 25 prosent for Palm og 22 prosent for Windows.

Til toppen