Java-språk tilpasset norske forhold

Norsk Java er ikke en ny type kaffe, men en spesiallaget utgave av programmeringsspråket Java for velferdsstaten Norge. Språket har likevel klare begrensninger i forhold til originalen.

Norsk Java er ikke en ny type kaffe, men en spesiallaget utgave av programmeringsspråket Java for velferdsstaten Norge. Språket har likevel klare begrensninger i forhold til originalen.

For å sitere nettstedet til Komiteen for utarbeidelse av Norsk Java:

"Norsk Java er et prosjekt fra Norske Arbeideres Parti, Noregs Bondelaug og Norsk Språklig Råd som har som mål å lage et norsk programmeringsspråk basert på gode sosialdemokratiske norske tradisjoner og sunt bondevett".

Komiteen har utarbeid en struktur for hvordan dette programmeringsspråket skal te seg. Den har til og med lagt ut to store binærfiler for nedlasting. Mer om disse filene senere.

Komiteen har utviklet Norsk Java (NJava) for den mener at Suns Java ikke er egnet for en velferdsstat som Norge. Språket har en del regler for programmering "for å ivareta trygghet, menneskelig varme og solidaritet i tråd med de sosialdemokratiske og urnorske sunne prinsipper".

Les mer om Norsk Java her:

Blant annet må 25% av alle metoder, klasser og variable må være på nynorsk. Reglene sørger også for en viss distriktsfordeling av arbeidslasten, slik at mindre maskiner på samme lokalnettverk får noe å gjøre. Et sett med misunnelsesprogrammeringsregler sørger for at ingen objekter får fylle mer enn 512 KB med minne og at ingen rekker eller kjeder kan ha flere enn 200 elementer.

Det finnes også et sett byråkratiprogrammeringsregler som sørger for at alle offentlige metoder kjører tregt og at må søkes til njava.byråkrati.Klasse for å deklarere klasser, objekter eller variable som private. NJava har også en del regler for når på døgnet visse typer applikasjoner får lov til å kjøre. Det er også mange andre regler som

Norsk Java leveres ifølge komiteen foreløpig kun til Windows, men betatesting av NJava for en rekke andre systemer, inkludert Commodore VIC20(!) er i gang.

Filene som kan lastes ned er et sett runtimemiljø-filer og et utviklingssett. Filene er på henholdsvis 11 og 19 MB.

Hvis du ikke allerede har skjønt at dette er en spøk, forstår du det etter at du har lastet ned filene. Selv om de i utgangspunktet framstår som eksekverbare filer for Windows, kan du i en binæreditor se at filene faktisk stammer fra Linux. I hvert fall den ene filen er en del av editoren Emacs.

Det er ingen tvil om at hele prosjektet er ment for å ironisere over mye av det Norges Bondelag, Norsk Språkråd og Det Norske Arbeiderparti står for. Blant annet logoen til Norsk Java er et tydelig tegn i den retning.

Til toppen