Java-svakheter brettet ut i Microsoft-saken

Microsofts advokater trakk fram mengder av intern e-post fra Sun der frustrerte ansatte klager over at .Net er bedre enn Java.

Reglene for monopolsaken mot Microsoft har gitt Microsoft tilgang til mengder av intern e-post hos Sun, også meldinger merket "konfidensielle" og "svært konfidensielle". E-posten som ble lagt fram i retten gjenspeiler et selskap besatt av sin rival og med en klar oppfatning av at det selv er på defensiven, melder journalister fra britiske og amerikanske medier som følger saken direkte.

E-posten som fikk mest oppmerksomhet, var fra august i fjor og gjaldt besøk hos tre store kunder, Merrill Lynch, Reuters og Thomson. Her heter det blant annet at alle tre "uttrykte manglende tillit til Suns evne til å innfri, særlig der vi konkurrerer direkte mot Microsoft."

To av dem nevnte spesielt at de oppfattet stor avstand mellom Sun-sjef Scott McNealys visjoner og det selskapet faktisk fikk til.

Krassest var systemarkitekten til Merrill Lynch, som mente det var helt uinteressant sammenlikne Microsofts utviklingsverktøy med Suns Java-verktøy. Han ble sitert slik i den interne e-posten: "Microsofts verktøy er lettest å fordele, lettest å drifte og utgjør den rimeligste helhetlige utviklingsløsningen, sammenliknet med Suns J2EE utviklerpakke."

Den frustrerte Sun-ansatte fortsatte slik: "Ingen av kundene ønsket å diskutere Java-verktøyet annet for å ta opp problemer. Jeg føler at kundene er lei det 'religiøse budskapet' fra Sun. Det er liten tvil om at vi har et image-problem."

En annen intern melding fra april i fjor gjør den samme sammenlikningen av tidlige og uferdige utgaver av Suns Java-pakke med Microsofts Visual Studio.Net: Java har dårligere ytelse, mangler verktøy, og har et dårligere brukergrensesnitt.

En tredje melding påsto at ikke en gang Sun trodde på Java: "Sun bruker selv ikke Java i noen av sine interne klientapplikasjoner."

Andre interne klager gikk ut på overforbruk av minne i Java-applikasoner, og tester som viste at .Net var raskere enn Java.

Microsofts advokat Steve Holley brukte dette materialet under krysseksaminering av Richard Green, visepresident i Sun. Green mente at påstanden om manglende intern bruk av Java hos Sun var feil. Han hevdet at han ikke kjente til kritikken fra Merrill Lynch og de andre store kundene. Han angrep påstandene om raskere ytelse for .Net fordi han mente testresultatene bygget på feilaktig informasjon som Microsoft hadde plantet for å stille seg selv i et ufortjent fordelaktig lys. Han viste til at minneproblemene i Java ble anerkjent og løst.

Holley trakk også fram materiale som viser at Sun utarbeidet en markedsstrategi som bevisst koplet støtte til Java med motstand mot Microsofts "fiendtlige" virksomhet på markedet.

Påskuddet for kampanjen var Microsofts avgjørelse om ikke å inkludere noe Java virtuell maskin i Windows XP.

Holley mente dette var et bevis på at kampanjen for å tvinge Microsoft til igjen å integrere Java bare hadde til hensikt å tjene Suns interesser, ikke brukernes.

Green svarte at det hadde vært en stor fordel for brukerne om de fikk Java samtidig med Windows.

Til toppen