Java-tjener for integrerte enheter

Suns Java Embedded Server skal være et nytt skritt mot en verden der alle slags nettenheter kan styres, oppgraderes og fornyes uten noen form for fysisk kontakt.

Det dreier seg om 500 kB med kode som legges inn i mikroprosessorstyrt enhet som kan koples til et nettverk. Sun nevner nettverksbestanddeler som rutere og svitsjer, kommunikasjonsapparater som lomme-PCer med trådløs forbindelse, mobiltelefoner og avanserte bordtelefoner, forbrukervarer som biler og tv-apparater med web-funksjonalitet, kontormaskiner som faks og kopimaskiner, industrimaskiner, og automater som minibanker, kasseapparater og bensinpumper.

Hensikten er å gjøre det mulig for slike apparater å laste, slette, aktivere eller spre tilrettelagte tjenester og applikasjoner i akkurat det øyeblikket det er behov for dem. Tjenester som ikke er påkrevet kontinuerlig, behøver ikke lagres fast i minnet til hver enhet, men kan i stedet lastes fra en tjener i nettverket etter behov, og så slettes fra minnet etter bruk. I tilfelle noe slutter å fungere, kan eksisterende programvare og data erstattes av en feilmelding mens et diagnoseprogram kjører i bakgrunnen, eller mens det lastes en korrigert utgave av hovedapplikasjonen til apparatet.

Sun mener at en slik ordning vil kunne gjøre det mulig å forlenge livet til eksisterende automater. En minibank vil kunne tilby en rekke avanserte tjenester, ved stadig å bytte ut programvaren etter brukerens ønske, og uten at brukeren merker noe annet enn øket funksjonalitet. Sun mener at dette er såpass revolusjonerende at det er berettiget å snakke om en "ny teknologisk paradigme for integrerte intelligente systemer".

Idéen representerer en videreutvikling av den som ligger til grunn for smartkortoperativsystemet Multos. Der er også poenget at smartkortet skal skifte "karakter" ved stadig å bytte applikasjoner. Java Embedded Server overfører denne egenskapen til apparater som hittil har vært ganske fastlåste i sin funksjonalitet, og som selv om de er kraftigere enn smartkort, har for lite datakraft til å støtte en moderne nettleser.

Kravet til maskinvaren og dets operativsystem er støtte til enten JDK ("Java Developer's Kit") eller PersonalJava. Det innebærer operativsystemer som Solaris, Windows NT og Windows CE, samt sanntidssystemer fra en rekke produsenter, blant dem Lucent, Wind River og QNX. Toshiba og Cisco har allerede uttrykt støtte til teknologien.

Merkelig nok er det ennå ingen støtte for Embedded Server i Suns eget operativsystem for integrerte enheter, EmbeddedJava. Det kan komme i neste utgave, sier Sun. En annen idé er å porte Embedded Server til et framtidig konkurrerende system fra Microsoft, allerede kjent som Embedded NT.

Java Embedded Server kan brukes sammen med, men forutsetter ikke, Suns nylig kunngjorte Jini, en kommunikasjonsteknologi som gjør det mulig for enheter som skrivere og ytre lager å tilpasse seg selv straks de koples til et nettverk.

Til toppen