Javafolket foran SOA-oppklaring

Er tjenesteorientert arkitektur det beste siden oppskåret brød, eller er det et dårlig argument for å kjøpe nytt?

Er tjenesteorientert arkitektur det beste siden oppskåret brød, eller er det et dårlig argument for å kjøpe nytt?

Begrepet SOA – tjenesteorientert arkitektur eller «service oriented architecture» – har fått mye oppmerksomhet det siste året. Java-folket har delt seg i to leire, og på samlingen JavaZone som begynner i Oslo i morgen kommer foredrag fra begge.

digi.no har bedt Trond Arve Wasskog og Reidar Sande om en avklaring. Begge har vært med i Bekk fra starten, og er henholdsvis fagsjef og prosjektsjef.

– Noen mener at SOA er det beste siden oppskåret brød. Andre mener det står for «same old architecture», og at hovedhensikten er å pushe innkjøp av ny teknologi uten å tilby så veldig mye nytt.

Wasskog og Sande mener SOA har mye for seg, men at det ikke passer overalt.

– SOA er et hype ord, og er vanskelig å definere. Det sier noe om hvordan komponenter snakker sammen. For B2B kan det være veldig greit, men når man beveger seg innover i en applikasjon, behøver man ikke benytte SOA.

En del av diskusjonen gjelder hva som er mest hensiktsmessig i forhold til integrasjon.

– Andre mener at SOA definerer hele stammen, «backbone», og hvordan ulike systemer skal snakke sammen. I denne sammenhengen er teknologier som Enterprise Service Bus og Java Business Integration (JBI) sentrale. JBI er en ny standard som definerer et miljø for utrulling av integrasjonskomponenter i en standard kontainer. Det er mye hype rundt disse teknologiene i Java-miljøet, og spesielt interessant er det som skjer i innen open source på dette området. Om det slår til og blir måten vi integrerer på, gjenstår å se.

Wasskog og Sande mener spørsmålet må stilles mer konkret: Hva skal man egentlig løse?

– Vi har flere kunder som har tatt i bruk SOA-tankegangen. Når du går bak hypen, kan du finne mye fornuftig. Når det gjelder prosjekter som borgerportalen MinSide, kan det være riktig å tenke SOA. Men det kan være skummelt å tvinge seg til å tenke SOA for alle løsninger og applikasjoner. Da mister man raskt fokus på hva man faktisk skal løse.

Web services basert på XML er sterkt knyttet til SOA. En utfordring med XML er at det gir mye overhead.

– Det finnes løsninger som komprimerer XML, men da er man egentlig tilbake til en binærprotokoll. Dette tilsvarer i prinsippet løsninger som allerede finnes i Corba og andre eksisterende protokoller, med andre ord en ny løsning på samme problem.

Wasskog og Sande er også kritisk til utviklingen innen standardiseringen av webtjenester.

– Det er nå så mange web services-standarder at det er så godt som umulig å få oversikt.

De to anbefaler positiv skepsis.

– Bruk SOA og web services der det er fornuftig i dag. Amazon.com har valgt tjenesteprotokoller etter dette prinsippet, og de har ikke valgt web services overalt, heller ikke til tjenester de tilbyr eksternt. Dette er en pragmatisk tilnærming som gir gevinst i form av smidighet.

    Les også:

Til toppen